Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Rakveres tuleb eakate huvimess

*Rakveres tuleb eakate huvimess*

*Esmakordselt Eestis toimub 8.märtsil algusega kell 11 Rakvere
spordihallis (Kastani 12) eakate huvimess.*
Selle korraldavad Lääne-Virumaa Kutsekõrgkooli III kursuse sotsiaaltöö
eriala üliõpilased vabatahtlikult.

Messi korraldajad soovivad tutvustada eakatele erinevaid vaba aja
veetmise võimalusi, anda neile ülevaade erinevatest teenustest ning neid
osutavatest organisatsioonidest ja seltsidest, aga ka võimaldada eakatel
luua uusi kontakte omavahel. Messil tutvustatakse ka eakate tööturu
võimalusi. Samuti ei puudu messilt meelelahutuslik pool.

Messi eesmärk on leevendada eakate infopuudust neile pakutavatest
võimalustest ja osutavatest teenustest. Mess on uudne infokanal, mis
võimaldab viia kokku teenustepakkujad ja neid tarbivad eakad kliendid.
Infovahetusprotsess toimub aktiivset osalust eeldavate tegevustega.
Aktiivne suhtlus ja infovahetus suurendab eakate huvi ümbritseva vastu.

Lääne-Virumaa kutsekõrgkooli sotsiaaltöö eriala üliõpilased soovivad
eakate huvimessiga panna aluse uuele traditsioonile Lääne-Virumaal ja
korraldada eakate messi igal aastal.

Messi ühe peakorraldaja Margi Loide sõnul on huvi messi vastu suur nii
Lääne-Virumaal kui väljaspool maakonda.
"Esimesed registreerujad olidki Tartust, Narvast, Kohtla-Järvelt."
Et tegu on esimese selletaolise üritusega, tahetakse tulla just vaatama
ja esinema. Oma seltsi või organisatsiooni tegemiste tutvustamine
boksides on eakate jaoks uudne asi ning seetõttu on bokse broneerinud
enam kui 20 julgemat. "Esimese korra kohta on ka see hea tulemus," ütles
üks messi peakorraldajaid Margi Loide.

Millega registreerunud messirahvast üllatavad? MTÜ Seenior Tapa vallast
tutvustab mälutreeningut ja esineb rahvatantsuga „Eideratas“,
Lääne–Virumaa Puuetega Inimeste koda tuleb välja laulukoori ja tantsuga,
Kodukotus võimlemisrühmaga, Narva pensionäride liit näitab maale,
Lääne–Virumaa Kutsekõrgkool tutvustab täiendkoolitust ja õpetab
interneti kasutamist. MTÜ Rahvatervis ja Loodusravi Ühing näitab
kostüümide tangot, tutvustab samba rütme, esitab huumoripalu,
Geneoloogia selts annanb geneoloogiaalast teavet, FIE Urve Staub
tutvustab loodustooteid, FIE Uno Põlts vitspunutisi, Jõhvi pensionäride
ühendus käsitööd ja line-tantsu, Lääne–Virumaa pensionäride liit
käsitööd ja kokandust, MTÜ Lahemaa Ökoturism matku ja ekskursioone,
Rakvere sotsiaalabikeskus eakate päevakeskust, Kohtla–Järve Pensionäride
Liit ja Lehtse käsitöö seltsing käsitööd, MTÜ Inko ja OÜ Invaru
tutvustavad ja müüvad abivahendeid, Katrin Luke annab tasuta
konsultatsioone ravimtaime alal ja tutvustab taimeravi jne.

Messi sissepääs on kõigile tasuta.
Registreerimine messibokside pinna kasutamiseks on aktsiaseltsidele ja
osaühingutele 500 krooni, füüsilisest isikust ettevõtjatele 100 krooni,
mittetulundusühingutele jt tasuta. Registreerimine messile toimub
veebruarikuu lõpuni. Messibokside loosimine toimub 2.märtsil Rakveres
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Kojas (Rakvere, Lille tn 8) kell 16.
Päeva juhi Samuel Golombi sõnul selgitatakse messil välja kõige eakam
külastaja ja atraktiivseim boks.
Kõik huvilised on oodatud.

Kontakt: Margi Loide 55 641 890,
vt ka kodulehte www.eakatehuvimess.ee <http://www.eakatehuvimess.ee> ,
sel teemal saade raadios Viru Maakonnaminutite saates 2.märtsil pärast
kella 12-seid uudiseid.

**
Lisa: Päevakava:
10.30 sissepääs
11.00 tervitused ja avakõne: maavanem Urmas Tamm, linnapea Andres Jaadla
Lääne-Virumaa kutsekõrgkooli direktriss Helle Noorväli.
11.20 eakate poliitika komisjoni esimees H.Kütt
11.25 päevakava tutvustus - päeva juht Samuel Golomb.
11.30 virgutusvõimlemine/kepikõnd - Maire Tamm
11.45 tervislik nõuanne - maavalitsuse tervisedendusspetsialist Olga
Boitsov
12.00 seeniortants kollektiividelt
12.10 sõnavõtud Eakate Poliitika Komisjoni esindaja Elmar Truu
12.30 etlemine/tants kollektiividelt
12.45 rahvas laulab koos tuntud artisti Vello Orumetsaga
13.15 etlemine/tants jätkub
14.00 loterii (nende vahel kes täidavad tagasisidelehed)
14.30 rahvas laulab koos Vello Orumetsaga
15.00 lõpetamine

16 Veebruar 2007
  Kommentaarid