Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Keskkonnaministeeriumi eelinfo 26.veebruarist kuni 4. märtsini

Keskkonnaministeeriumi eelinfo 26.veebruarist kuni 4. märtsini

26.-28. veebruarini toimub Londonis Kirde-Atlandi Kalanduskomisjoni
koosolek, kus arutatakse sadama kontrollimeetmeid ebaseadusliku,
teatamata ja reguleerimata kalapüügi tõkestamiseks. Koosolekul osaleb
Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna peaspetsialist Kaire Märtin.

Lisainfo:
Ain Soome,
Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja
626 0711
ain.soome@envir.ee

Teisipäeval, 27. veebruaril algusega kell 16 toimub
Keskkonnaministeeriumi I korruse saalis (Narva mnt 7a) ning 28.
veebruaril algusega kell 13 toimub Ida-Virumaal Maidla Rahvamajas
(Savala küla, Maidla vald) põlevkivi kasutamise riikliku arengukava
keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalik arutelu.

Ettepanekuid ja vastuväiteid ning küsimusi KSH aruande kohta saab
esitada 28. veebruarini 2007. a
Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse ja -tehnoloogia osakonnale
(kontaktisik peaspetsialist Janne Tamm) ning keskkonnamõju hindajale
Valdur Lahtveele (valdur.lahtvee@seit.ee, SEI-Tallinn, Postkast 160,
10502 Tallinn).

Lisainfo:
Janne Tamm,
Keskkonnakorralduse ja -tehnoloogia osakonna peaspetsialist
626 2980

Teisipäeval, 27 veebruaril kohtuvad Keskkonnaministeeriumi kalavarude
osakonna juhataja Ain Soome ja nõunik Lauri Vaarja Helsingis Soome
Vabariigi kalandusadministratsiooniga. Kohtumisel tuleb arutusele Soome
lahe kalapüügikorraldus ja järelevalve.

Lisainfo:
Ain Soome,
Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja
626 0711
ain.soome@envir.ee

Neljapäeval, 1. märtsil korraldab Keskkonnaministeerium seminari
rahvusvahelise reostustõrjeõppuse korraldamise kogemuste jagamiseks.
Seminaril keskendutakse Soome Keskkonnainstituudi (SYKE) kogemustele
Balex Delta korraldamisel. HELCOM-i praktiline õppus Balex Delta 2007
toimub 2007 septembris Eestis.

Lisainfo:
Kristjan Endrikson,
Keskkonnaministeeriumi peaspetsialist
626 2847

Neljapäeval, 1. märtsil algusega kell 14 toimub Keskkonnaministeeriumi
I korruse saalis (Narva mnt 7a) ümarlauakohtumine põlevkivi kasutamise
riikliku arengukava koostamise küsimustes. Osalejad saavad ülevaate
põlevkivi kasutamise arengukava täiendatud ja parandatud versioonist
ning keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandest.

Lisainfo:
Janne Tamm,
Keskkonnakorralduse ja -tehnoloogia osakonna peaspetsialist
626 2980

Reedel, 2. märtsil algusega kell 10 toimub Kiltsi külas (Ridala vald)
Läänemaa Jäätmejaama avamine. Jaama ehitus maksis 7,2 miljonit
krooni. Jäätmejaam teenindab nii elanikke kui ka ettevõtteid, võttes
vastu suurt sortimenti alates ehitus- ja lõpetades sortimata
majapidamisjäätmetega.

Lisainfo:
Helen Edasi,
Keskkonnaministeeriumi jäätmete ja õhu spetsialist
472 4729
helen.edasi@laane.envir.ee

Eelinfo koostas:
Manuela Pihlap,
Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja
626 2908, 5625 0398
26 Veebruar 2007
  Kommentaarid