Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Robert Antropov asutas heategevusliku fondi liiklusohvrite toetuseks

Ettevõtja Robert Antropov avab täna sihtasutuse Liiklusohvrite Toetusfond,
mille ülesandeks on liiklusohvrite, sh nii liikluses hukkunud isikute
perekondade kui vigastada saanud isikute ja nende perekondade igakülgne
toetamine ja liiklusohutuse edendamine. Fondi nõukogusse kuuluvad peale
Antropovi veel Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liidu president Ants Leemets
ning vandeadvokaat Andres Aavik.

Antropovi sõnul ajendas teda endise politseijuhina fondi looma praegune üha
enam muret tekitav olukord Eesti liikluses. Kui 2003-2005. aastal suutis
politsei tagada teedel korda selliselt, et hukkunute arv kahanes eelnenud
aastatega võrreldes ligi veerandi, siis möödunud aastal sai
liiklusõnnetustes taas surma 204 ning vigastada 3028 inimest.


“Need numbrid siin näitavad, kui suurt hulka Eesti perekondi
liiklusõnnetused tegelikult mõjutavad. Iga päev lisandub 10 uut ohvrit.
Olenevalt õnnetuse raskusastmest on ka inimeste probleemid erinevad.
Silmitsi tuleb seista nii materiaalsete, psühholoogiliste kui
terviseprobleemidega. Siiani on puudunud institutsioon, mis liiklusohvrite
probleemidele kompleksselt läheneks, igakülgset informatsiooni ja toetust
pakuks,” ütles Antropov.

Ennekõike näeb Antropov fondi ülesandena liiklusõnnetustes kannatada
saanutele abi osutamist tavaellu naasmiseks, õnnetusejärgsete toimingutega
seotud informatsiooni kogumist ja kättesaadavaks tegemist, õigusabi,
sihtotstarbelisi toetusi taastusravile ja invavarustusele, mis ei ole kaetud
riiklikult või kindlustusega, ja liikluses hukkunute perekondade toetamist.
Eesmärgiks on võetud ka preventiivne töö, et tulevaste liiklusohvrite arv
kahaneks.Esimese suurema projektina toimub käesoleva aasta märtsis koostöös TV3-ga
heategevuslik jalgpallikohtumine-kontsert Eesti ja Venemaa rokkmuusikute
vahel ”Tähtedejalgpall 2007”, millest saadav tulu läheb toetuseks lastele,
kelle vanem/vanemad on hukkunud liiklusõnnetuses. Samuti toetatakse 3.
märtsil Kundas toimuvat liiklusohutust propageerivat üritust ”Kunda
Vigursõit 2007”.Ajakirjanikud on oodatud täna kell 14.00 Eesti Liikumispuuetega Inimeste
Liidu hoonesse, aadressil Endla tn 59, kus fondi tutvustavad ja küsimustele
vastavad fondi asutaja Robert Antropov, nõukogu liige Ants Leemets ning
Maanteeamet.

Täiendav informatsioon:

Mare Leiten 52 08283

www.lotf.ee <http://www.lotf.ee/>
28 Veebruar 2007
  Kommentaarid