Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Pikaajaline keskkonnastrateegia seab eesmärgid elukeskkonna väärtustamiseks

Täna, 1. märtsil Riigi Teatajas ilmunud ja juba jõustunud Eesti
keskkonnastrateegia aastani 2030 määratleb pikaajalised arengusuunad
kogu elukeskkonna hea seisundi hoidmiseks.

Keskkonnastrateegia on kogu riigi jaoks olulise tähtsusega, sest selle
eesmärkide täitmine tagab elukvaliteedi ühtlase tõusu. Näiteks seab
strateegia eesmärgiks, et aastaks 2030 on oluliselt vähendatud
jäätmeteket; saavutatud pinna- ja põhjavee hea seisund; maavarasid
kasutatakse säästlikult ja kaevandatakse keskkonnasõbralikult;
metsakasutuses hoitakse tasakaalus majanduslikud, sotsiaalsed,
ökoloogilised ja kultuurilised vajadused; toodetakse erinevatel
energiaallikatel põhinevat elektrit; välja arendatakse efektiivne,
keskkonnasõbralik ja mugav ühistranspordisüsteem ning ohutu kergliiklus;
välis- ja sisekeskkond peab olema tervist säästev ja toetav jne.

Kuivõrd 25-aastane perspektiiv nõuab suurt üldistuse taset,
korraldatakse strateegia elluviimist lühemaajaliste rakenduskavade ehk
keskkonnategevuskavade kaudu. 22. veebruaril kiitis Vabariigi Valitsus
heaks keskkonnategevuskava aastateks 2007-2013.

Keskkonnastrateegia on Riigikogus 2005.a heaks kiidetud strateegia
“Säästev Eesti 21” elluviimise eelduseks
keskkonnavaldkonnas.

Strateegiaga saab tutvuda aadressil http://www.envir.ee/2959

Lisainfo:
Mari Lahtmets,
Keskkonnaministeeriumi välisfinantseerimise osakonna juhataja
626 2950
01 Märts 2007
  Kommentaarid