Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Keskkonnaministeeriumi eelinfo 5.-11. märtsini

6.-8. märtsini korraldavad Keskkonnaministeeriumi esindajad Gruusias
(Bakurian) sealse Keskkonnaministeeriumi ametnikele seminari "Edukas
osalemine siseriiklikes ja rahvusvahelistes otsustamisprotsessides“.
Seminar toimub ministeeriumide arengukoostöö raames.

Teisipäeval, 6.märtsil toimub Helsingis HELCOM-i teine Läänemere
tegevuskava osapoolte kohtumine, kus osalevad kõik Läänemere-äärsete
riikide esindajad. Kohtumise eesmärk on saada ülevaade tehtud töödest.
Kohtumisel osalevad Keskkonnaministeeriumi asekantsler Harry Liiv ja
merekeskkonna büroo spetsialist Heidi Käär.

Lisainfo:
Heidi Käär,
Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna büroo spetsialist
626 2990
heidi.kaar@envir.ee

6.-9. märtsini toimub Roomas Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni
(FAO) kalanduse komitee istung. Arutusele tuleb illegaalse kalapüügi
vastu võitlemiseks kontrolli ja järelevalve meetmete rakendamine,
ökosüsteemipõhise kalanduskorralduse täideviimine, sh süvavee
kalaliikide kaitsemeetmed ja süvavee kalaliikide püük ning
rahvusvaheliste regionaalsete kalandusorganisatsioonide tugevdamine.
Istungil osaleb Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna
peaspetsialist Kaire Märtin.

Lisainfo:
Kaire Märtin,
Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna peaspetsialist
626 0718
kaire.martin@envir.ee

Kolmapäeval, 7. märtsil algusega kell 11 toimub Pandivere põhjavee
alamvesikonna töögrupi istung, kus tutvustatakse veemajanduskava
meetmeplaani, reoveekogumisalade moodustamise põhimõtteid ja
ühtekuuluvusfondi veeprojekte. Istung toimub Tartu Ülikooli Türi
kolled*i ruumides.

Lisainfo:
Milvi Aun,
Keskkonnaministeeriumi Järvamaa keskkonnateenistuse veemajanduse
peaspetsialist
385 8686
milvi.aun@jarva.envir.ee

7.-8. märtsini toimub Helsingis iga-aastane Helsingi Komisjoni (HELCOM)
kohtumine, mille eesmärk on arutada seni merekeskkonna kaitseks tehtut
ja vastu võtta uusi meetmeid, mida osalisriigid peavad seejärel
siseriiklikul tasandil rakendama. Kohtumisel osaleb
Keskkonnaministeeriumi veeosakonna juhataja Indrek Tamberg.

Lisainfo:
Indrek Tamberg,
Keskkonnaministeeriumi veeosakonna juhataja
6262 856
indrek.tamberg@envir.ee

Neljapäeval, 08. märtsil toimub Ridala vallas arutelu jäätmaadele
rajatavatest märgaladest, mis suurendaks maastiku mitmekesisust, looks
uusi elupaiku ja rändlindudele toitumisalasid. Selliste alade rajamine
vähendab põllukultuuridele tekitatavaid kahjusid ja annab
maaomanikule võimalusi põllumajanduse kõrval alternatiivseks
ettevõtluseks. Sarnaseid projekte on edukalt rakendatud Soomes ja
Rootsis.

Lisainfo:
Koit Latik,
Keskkonnaministeeriumi Läänemaa keskkonnateenistuse juhataja
472 4722
koit.latik@laane.envir.ee

Reedel, 9. märtsil toimub Jõgevamaa keskkonnateenistuses Arne Aderi
Vooremaa järvemaastikke tutvustava loodusfotode näituse avamine.

Lisainfo:
Ulvi Selgis,
Keskkonnaministeeriumi Jõgevamaa keskkonnateenistuse keskkonnatebe
spetsialist
776 2421
ulvi.selgis@jogeva.envir.ee
05 Märts 2007
  Kommentaarid