Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Helsingis arutatakse Läänemere keskkonnakaitse tegevuskava

Helsingis arutatakse Läänemere keskkonnakaitse tegevuskava

Teisipäeval, 6. märtsil peetakse Soomes Helsingi Komisjoni (HELCOM)
Läänemere keskkonnakaitse tegevuskava teine rahvusvaheline
konverents, kus erinevad huvigrupid saavad esitada oma seisukohad
tegevuskava kohta. Sellele järgneb 7. ja 8. märtsil iga-aastane Helsingi
Komisjoni kohtumine.

Läänemere tegevuskava alasel konverentsil osalevad kõikide Läänemere
äärsete riikide esindajad, majandus- ja teadusorganisatsioonide
ning erinevate ühenduste esindajad, kokku umbes 200 osalejat. Eestit
esindavad kohtumisel keskkonnaministeeriumi asekantsler Harry Liiv ja
veeosakonna merekeskkonna büroo spetsialist Heidi Käär.

Kohtumise eesmärgiks on tutvuda seni tehtud töödega eutrofeerumise,
merenduse, ohtlike ainete ja bioloogilise mitmekesisuse kaitse
peatükkide koostamisel ning arutada, kas või kuidas oleks neid veel
vaja muuta. Läänemere keskkonnakaitse tegevuskava on plaanis kinnitada
ministrite tasandil käesoleva aasta novembris Poolas.

Tänavu juba 28. korda peetaval Helsingi Komisjoni ehk HELCOM-i
aastakoosoleku peamiseks teemaks on samuti Läänemere tegevuskavaga
seonduv, lisaks tehakse ülevaade seni merekeskkonna kaitseks
saavutatust. Läänemere tegevuskava puhul on Eesti juhtinud tähelepanu
vajadusele paika panna ühtsed koostööpõhimõtted naftareostuse korral
kaldapuhastamise ja määrdunud loomade ja lindude suhtes, samuti
vajadusele käsitleda tegevuskavas sadamates laevaheitmete
vastuvõtuseadmete piisavuse tagamisega seotud küsimusi.

HELCOM-i kohtumine lõpeb mitmete uute meetmete vastuvõtmisega
merekaitse edendamiseks, mida osalisriigid peavad seejärel siseriiklikul
tasandil rakendama. Eestist osaleb kohtumisel keskkonnaministeeriumi
veeosakonna juhataja Indrek Tamberg.

Helsingi Komisjon ehk HELCOM tegeleb Läänemere merekeskkonna
kaitsmisega kõigi reostusallikate eest Euroopa Liidu, Eesti, Leedu,
Läti, Poola, Rootsi, Saksamaa, Soome, Taani ja Venemaa ühises
koostöös. 2005. aasta suvel otsustasid HELCOM-i liikmesriigid ja
Euroopa Liit välja töötada uuendusliku Läänemere tegevuskava, mis
sisaldaks meetmeid keskkonnaeesmärkide saavutamiseks ning nende meetmete
hindamist.

Läänemere tegevuskava eesmärk on saavutada 2021. aastaks Läänemere hea
ökoloogiline seisund.


Infot HELCOMI ja Läänemere tegevuskava kohta leiab
keskkonnaministeeriumi kodulehel: http://www.envir.ee/1115


Lisainfo:
Läänemere tegevuskava rahvusvahelise konverentsi küsimustes:
Heidi Käär
Keskkonnaministeeriumi veeosakonna merekeskkonna büroo spetsialist
626 2990
05 Märts 2007
  Kommentaarid