Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Kiirgusohutuskava keskkonnamõju hindamise aruanne ootab ettepanekuid

Kiirgusohutuskava keskkonnamõju hindamise aruanne ootab ettepanekuid

Keskkonnaministeeriumis on koostamisel kiirgusohutuse riiklik
arengukava eesmärgiga tagada kogu Eestis kiirgusohutus. Arengukava
koostamisega samaaegselt toimub selle keskkonnamõju strateegiline
hindamine, mille aruande kohta saab esitada ettepanekuid.

“Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärk on teha kindlaks,
missugused on kiirgusohutust suurendavate tegevustega kaasnevad
keskkonnamõjud ja kuidas tagada arengukava kehtestamisel tõhus
keskkonnakaitse,” ütles Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse ja
-tehnoloogia osakonna kiirguse peaspetsialist Evelyn Pesur.
“Keskkonnamõju strateegilisel hindamisel antakse ka hinnang, kas
arengukava rakendamisega võib kaasneda piiriülene keskkonnamõju.”

Keskkonnamõju hindamise läbiviimist juhib Eesti, Läti ja Leedu
ühisfirma OÜ ELLE. Vastvalminud aruande tööversiooniga saab tutvuda
ministeeriumi kodulehel (http://www.envir.ee/356061). Aruande avalik
arutelu toimub 26. märtsil.

“Valmimas on ka kiirgusohutuse riiklik arengukava,” ütles Pesur.
“Kiirgusohutuse tagamiseks on selles sätestatud mitmed võimalused
ja meetmed. Näiteks näeme ette võimaluse ja vajaduse rajada Eestisse oma
radioaktiivsete jäätmete lõppladestuspaik, tagades seejuures ohutuse nii
inimestele kui ka keskkonnale.”

Kiirgusohutuse arengukava eelnõuga saab samuti tutvuda
Keskkonnaministeeriumi kodulehel (http://www.envir.ee/356061).
Arengukava eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande kohta
saab esitada ettepanekuid, vastuväiteid, küsimusi ja kommentaare kuni
26. märtsini Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse ja -tehnoloogia
osakonnale.

Kiirgusohutuse riikliku arengukava 2007-2017 ja selle rakendusplaani
Vabariigi Valitsusele esitamise tähtaeg on 2007. aasta juuni.

Lisainfo:
Evelyn Pesur,
Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse ja -tehnoloogia osakonna
kiirguse peaspetsialist
626 2982
06 Märts 2007
  Kommentaarid