Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Eesti Panga kommentaar Fitchi raportile Balti riikide majandusest: Eesti majanduses on märke stabiliseerumisest

Eesti majanduses on märke stabiliseerumisest

Eesti Panga arvates toob reitinguagentuuri Fitch Ratings tänane raport
õigustatult esile mitmeid Balti riikide majanduse riske. Samas on riikide
majandusolukord erinev ning Eestis on näha majanduse stabiliseerumise
esimesi märke.

„Meie hinnangul on majanduse ülekuumenemise riskid vähenemas, kuid mitte
kadunud. Majanduskasv aeglustub prognoosi kohaselt tänavu ligikaudu 8
protsendini, püsides lähiaastatel jätkusuutlikul 7-8 protsendi tasemel.
Majanduse stabiliseerumisele aitavad kaasa aeglustuv eraisikute laenukasv,
mida toetab Euribori tõusust tingitud laenuintresside kallinemine ning
kinnisvarahindade stabiliseerumine, mis vähendavad nõudlust. Eesti suurimaks
tugevuseks on usaldusväärne pangandus ja riigieelarve ülejääk, mis mullu
ulatus üle kolme protsendini SKP-st ning peab jääma samasse suurusjärku ka
tänavu. Pehme maandumise ja majanduse konkurentsivõime olulisteks eeldusteks
on ka senisest mõõdukamad palgaootused nii avalikus- kui erasektoris ning
tootlikkuse jätkuv kasv. Sellisel juhul püsib inflatsioon eelolevatel
aastatel Eesti Panga poolt prognoositud piirides ning vähenevad jooksevkonto
puudujäägiga seotud riskid,” kommenteeris Fitchi teadet Eesti Panga
asepresident Andres Sutt.

Suti sõnul on Eesti majanduspoliitika lähiaastate kõige olulisemaks
eesmärgiks eurole üleminek. Euro kasutuselevõtt on Eesti majanduse huvides
ja peab toimuma esimesel võimalusel. Euro vähendab Eesti majanduse riske ja
suurendab usaldusväärsust välisinvestorite silmis. Seni on euroga liitumist
takistanud nõuetest kõrgem inflatsioon.

Reitinguagentuur Fitch avaldas täna raporti „Risks Rising in the Baltic
States?” („Balti riikide riskid kasvavad?”), kus analüüsitakse Läti, Leedu
ja Eesti majanduse olukorda. Fitchi teates keskendutakse Läti majanduse
olukorrale, kuid tuuakse esile riske, mis iseloomustavad kõiki Balti riike.
Probleemsete teguritena toob agentuur esile kõrget majanduskasvu, millega on
kaasnenud kasvav inflatsioon, pingestuv tööturu olukord, kiire laenukasv
ning üle 10 protsendi ulatuv jooksevkonto puudujääk. Läti jooksevkonto
puudujääk ning inflatsioon olid mullu Euroopa Liidu kõrgeimad, vastavalt 22
protsenti ja 6,6 protsenti, märgib Fitch.

Agentuur tõdeb, et riikide krediidireitingud püsivad endistena, kuid Balti
majandused on üle kuumenemas. Reitinguid võidakse langetada, juhul kui ei
õnnestu poliitiliste otsustega olukorda parandada.

Fitch tõdeb siiski, et mitmed tegurid vähendavad negatiivset survet riikide
reitingutele. Näiteks on toodud madal valitsuse võlakoormus, samuti
põhiliselt välisinvestorite omanduses olevate kommertspankade ligipääs
välisrahale. Rahvusvaluutade tagatus välisreservidega vähendab ka
spekulatiivsete rünnakute väljavaadet Balti valuutade vastu.

Fitch on andnud Eestile ja Leedule riigireitingu „A” ja Lätile „A-„ (A
miinus) ning reitingute väljavaade on stabiilne.

Lisateave:
Janno Toots
Avalike suhete büroo juhataja
Eesti Pank
Tel: 668 0745, 515 4037
E-post: janno.toots@epbe.ee
www.eestipank.info

Kommentaarile on lisatud ka Fitchi pressiteade.
06 Märts 2007
  Kommentaarid