Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Keskkonnaministeeriumi eelinfo 12.-18. märtsini

11.-13. märtsini toimub Roomas (Itaalia) ÜRO Toidu- ja
Põllumajandusorganisatsiooni metsanduskomitee 18. istung.
Keskkonnaministeeriumist osalevad metsaosakonna juhataja kt Marku Lamp
ja peaspetsialist Rauno Reinberg.

Lisainfo:
Kairi Toiger,
Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna peaspetsialist
626 2931
kairi.toiger@envir.ee

Teisipäeval, 13. märtsil algusega kell 14 toimub
Keskkonnaministeeriumis Eesti keskkonnaorganisatsioonide ümarlaud, mille
peamised teemad on keskkonnaharidus, keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruande roll strateegiliste planeerimisdokumentide menetlemise
protsessis, mandri ja Saaremaa püsiühenduse keskkonnamõju hindamine,
Natura 2000 sisearuande koostamine, keskkonnaregistri hetkeseis,
valitsusväliste organisatsioonide tööplaan.

Lisainfo:
Kersti Kikkas,
Keskkonnaministeeriumi keskkonnateabekeskuse info-peaspetsialist
626 0705
kersti.kikkas@envir.ee

Kolmapäeval, 14. märtsil allkirjastab keskkonnaminister Rein Randver
koostööleppe Tartu Ülikooli Türi Kolled*iga. Leppe eesmärk on arendada
keskkonnateaduste eriala Türi Kolled*is ning toetada kolled*i kujunemist
regiooni keskkonnahariduse tugikeskuseks, kust kõik maakonna elanikud
saaksid keskkonnaalast teavet, täiendkoolitust jne.

Lisainfo:
Anari Lilleoja,
Keskkonnaministeeriumi keskkonnahariduse büroo juhataja
626 2834
anari.lilleoja@envir.ee

Kolmapäeval, 14. märtsil korraldab Põlvamaa keskkonnateenistus
kohalikele omavalitsustele keskkonnakoolituse jäätmekäitlusest ja
veemajandusest. Koolituse käigus külastatakse Põlva reoveepuhastit,
haljastujäätmete kompostimisväljakut, Räpina jäätmejaama ja
paberivabrikut, kus tutvutakse uue paberjäätmete eelkäitlusliiniga.

Lisainfo:
Rein Kalle,
Keskkonnaministeeriumi Põlvamaa keskkonnateenistuse jäätmete ja õhu
peaspetsialist
799 7904
Mari Padari,
Keskkonnaministeeriumi Põlvamaa keskkonnateenistuse keskkonnateabe
spetsialist
799 8194
mari.padari@polva.envir.ee
12 Märts 2007
  Kommentaarid