Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Suguvõsauurijad valisid aasta raamatu

Aasta genealoogiaväljaanne “Kiduspe – Kõpu poolsaare lõunaranniku põlisküla”

Suguvõsauurijate ühendus Eesti genealoogia selts (EGeS) tunnistas 2006.
aasta parimaks genealoogiaalaseks väljaandeks seltsi Hiiumaa osakonna poolt
esitatud raamatu “Kiduspe – Kõpu poolsaare lõunaranniku põlisküla”. Raamatu
autor on Riho Saard.

Esimest aastat välja antavale tiitlile kandideerisid neli 2006. a ilmunud
teost: Endel Saare “Sõruots – Hiiumaa lõunarand” 1. osa, Riho Saardi
“Kiduspe – Kõpu poolsaare lõunaranniku põlisküla”, Sergei Seelandi “Halinga
valla ajalugu” ja Elmar Joosepi “Pärnu ühisgümnaasiumi algusest kuni 1952”.

Statuudi kohaselt annab EGeS aasta väljaande tunnustuse möödunud
kalendriaastal ilmunud trükiväljaandele või elektroonilisele
publikatsioonile (sh internetis), mis annab olulise panuse Eesti
perekonnaajaloo uurimise tutvustamisele jääva väärtusega väljaannete kaudu.
Väljaande valib seltsi juhatuse poolt kolmeks aastaks kinnitatud
viieliikmeline ˛ürii ning võitja avaldatakse seltsi üldkoosolekul.

Laupäeval, 10. märtsil Tartus toimunud koosolekul avaldatigi võitja, milleks
osutus Riho Saardi “Kiduspe – Kõpu poolsaare lõunaranniku põlisküla”.
Komisjoni esindaja, saarlasest genealoog ja koduloolane Kalle Kesküla kiitis
kõiki nominente ja ütles, et kandidaatide näol on tegemist väga suurepäraste
kodulooliste raamatutega. Genealoogia valdkonda puudutas neist siiski kõige
enam Saardi raamat.

Väljaande valinud komisjoni kuulusid lisaks Keskülale suguvõsauurija ja
koduloolane Tiina Tafenau Viljandist, aasta genealoog 2005 ja koduloolane
Rait Talvoja Läänemaalt, Eesti isikuloo keskuse juhataja Fred Puss Tartust
ning seltsi laualehe Põlvnemislugu toimetaja Ants Roomets Tallinnast.

kontakt 5647 5796, kadilaid@hotmail.com
13 Märts 2007
  Kommentaarid