Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Põllumajandusministeerium kuulutab välja noorte projektikonkursi “Maal on mõnus”

Põllumajandusministeerium kuulutab välja noorte projektikonkursi “Maal on
mõnus”

Alates 2004. aastast korraldab põllumajandusministeerium noortekonkursse
teemal “Maal on mõnus”. Esimesel aastal korraldati koostöös Õpetajate
Majaga kunsti- ja esseekonkurss, sellele järgneval aastal fotokonkurss
ning 2006. aastal luulekonkurss.

Sel aastal kutsub põllumajandusministeerium noori osalema
projektikonkursil. Konkursi eesmärk on, et noored vaataksid avali silmil
enda ümber ringi, õpiksid nägema asju, mida oleks vaja ära teha ning mida
suudaksid noored ise ellu viia.
Kogu ettevõtmise juures on oluline isetegemine ja avalik huvi. Soovitakse,
et noored tegutseksid nii, et sellest tõuseks kasu paljudele kodukandi
inimestele.

Konkursi tingimused on järgmised: noored koonduvad vähemalt
viieliikmelistesse gruppidesse, otsivad projekti esitamiseks ja
elluviimiseks mõne koostööpartneri (Eesti Külaliikumise Kodukant kohaliku
keskuse, kooli, vallavalitsuse või mõne muu organisatsiooni, ühenduse),
täidavad taotlusvormi koos vastavate lisadokumentidega, saadavad projekti
postiga põllumajandusministeeriumisse ja jäävad ootama ˛ürii otsust.

ˇürii tööd juhib põllumajandusministeeriumi asekantsler Toomas Kevvai,
˛ürii koosseisu kuuluvad veel Maalehe, Eesti Külaliikumise Kodukant,
Maaelu Edendamise Sihtasutuse ja noorteorganisatsioonide esindajad.

Ühe projekti maksumus ei tohi olla üle 10 000 krooni. Kuid see ei tähenda,
et tuleb kirjutada ja ellu viia projekte, mille maksumus on 10 000 krooni.
Projekt võib jääda 1 ja 10 000 krooni vahele. Kokku jagatakse projektide
teostamiseks välja 50 000 krooni.
Projekte oodatakse kuni 23. aprillini. 15. maiks selgitatakse välja
võitjad ja siis tuleb hakata projekte realiseerima. Novembrikuus loetakse
konkurss lõppenuks.
Kogu info konkursi kohta on kättesaadav põllumajandusministeeriumi
kodulehel www.agri.ee/noortekonkurss.

Lisainformatsiooni, abi taotluse esitamise ja projekti kirjutamise osas on
võimalik saada Põllumajandusministeeriumist (noortekonkurss@agri.ee,
tel.6256 132) või Eesti Külaliikumisest Kodukant (kodukant@kodukant.ee,
tel. 56 648 135).
19 Märts 2007
  Kommentaarid