Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Pikaajalise elamisloa taotlemisel on vaja tõendada eesti keele oskust

Pikaajalise elamisloa taotlemisel peab sooritama eesti keele eksamiAlates 1. juunist käesoleval aastal peab Eesti pikaajalise elaniku elamisloa taotleja sooritama eesti keele algtaseme eksami.1. juunil 2006. aastal jõustus välismaalaste seaduse muudatus, millega kehtestati pikaajalise elaniku elamisloa andmise tingimused. Ühe tingimusena sätestati ka integratsiooninõue, mille all peetakse silmas eesti keele oskust algtasemel."Integratsiooninõudega anti pikaajalise elamisloa taotlejale aastane üleminekuaeg. See tähendab, et kuni 1. juunini 2007 keeleeksami sooritamist ei nõuta," ütles siseministeeriumi kodakondsus- ja migratsioonipoliitika osakonna juhataja Kert Valdaru ja lisas, et need isikud, kes soovivad pikaajalise elaniku elamisluba taotleda ilma eesti keele eksami sooritamiseta, peavad arvestama, et selleks on jäänud veel pisut üle kahe kuu.Keeleeksami sooritamisest on vabastatud:

* alla 15- aastased ja üle 65- aastased isikud,
* isikud, kes on omandanud põhi-, kesk- või kõrghariduse eesti keeles.Ekspertkomisjoni otsusega vabastatakse eksami sooritamisest:

* täisealised piiratud teovõimega isikud,
* isikud, kes oma terviseseisundi tõttu ei ole püsivalt võimeliselt keeleeksamit sooritama.Isikud, kes omasid välismaalaste seaduse jõustumisel 1. juunil 2006 alalist elamisluba, loeti seadusega pikaajalise elaniku elamisluba omavaks ning nendelt integratsiooninõude täitmist ei nõuta.

Kristina Kareva
Pressinõunik


Avalike suhete osakond:
Osakonnajuhataja: Kaja Kukk - tel: 612 5030; GSM: 51 76 108; kaja.kukk@siseministeerium.ee
Pressinõunik Katrin Vides - tel: 612 5032; GSM: 52 76 806; katrin.vides@siseministeerium.ee
Pressinõunik Kärt Einlo - tel: 612 5034; GSM: 56 647 246; kart.einlo@siseministeerium.ee
Pressinõunik Kristina Kareva - tel: 612 5227; GSM 52 56 542; kristina.kareva@siseministeerium.ee
Pressinõunik Kristina Leer - tel: 612 5033; GSM 51 27 089; kristina.leer@siseministeerium.ee

Faks: 612 5077; e-post: info@siseministeerium.ee
Aadress: Pikk 61, 15065 Tallinn
20 Märts 2007
  Kommentaarid