Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Orase veesäästuauhinna sai AS Maves

Orase veesäästuauhinna sai AS Maves

Täna, 22. märtsil toimuva ülemaailmse veepäeva raames Tallinna
Tehnikalülikoolis korraldatud konverentsil anti juba kaheksandat
korda üle Orase veesäästuauhind, mille tänavu sai keskkonnakorralduse ja
konsultatsioonifirma AS Maves.

AS Maves on asutatud 1991. aastal. 16 tegutsemisaasta jooksul on
ettevõte pakkunud oskusteavet nii pinna- kui ka põhjaveega seotud
tegevusvaldkondades, samuti jäätmete alal. AS Maves on läbi viinud
mitmeid keskkonnaauditeerimisi, keskkonnamõju hindamisi ja geoloogilisi
uuringuid ning osalenud veemajanduskavade, jäätmekavade ja
nitraaditundliku ala tegevuskava koostamisel. Maves on kokku pannud ka
juhend- ja koolitusmaterjale.

Kõik need AS-is Maves tehtud tööd on aidanud kaasa veekeskkonna
kaitsmisel heidete, emissioonide ja muude ohtude eest ning olnud
olulised pinna- ja põhjavee kvaliteedi parandamisel ning vee säästval
kasutamisel. AS Maves on oma tegevusega tõestanud, et tehes tihedat
koostööd lepingupartnerite ja teiste konsultatsioonifirmadega, saab
tagada tööde efektiivse, säästliku ja keskkonnahoidliku teostuse.

AS-i Maves tegevus on arendanud Eesti veemajandust nii, et see oleks
tulevikus jätkusuutlik ning ka tulevastel põlvedel oleks olemas puhas
elukeskkond ja tervisele ohutu joogivesi.

Orase veefirma poolt asutatud Orase veesäästuauhinda antakse üle igal
aastal rahvusvahelisel veepäeval. Auhinnaga tunnustatakse isikuid või
ettevõtteid, kes on andnud olulise panuse Eesti veemajanduse
korraldamisse ning arendamisse ja vee kaitsesse. Orase veesäästuauhinda
on jagatud juba aastast 2000, esimesena pälvis selle tunnustuse AS Järve
Vesi. Mullu, 2006. aastal sai auhinna Tartu Ülikooli arstiteaduskonna
emeriitprofessor Astrid Saava, kes on kogu oma teadustöö ja elu
pühendanud vee kvaliteedi ning terviseriskide uurimisele.

Lisainfo:
Mariina Hiiob,
Keskkonnaministeeriumi veeosakonna spetsialist
626 2899, 522 6281
22 Märts 2007
  Kommentaarid