Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Kas Eestis on veepuudus?

Homme, 22. märtsil korraldavad Eesti Veeühing, Keskkonnaministeerium
ning Tallinna Tehnikaülikooli Keskkonnatehnika Instituut Tallinna
Tehnikaülikoolis (Ehitajate tee 5) ülemaailmse veepäeva tähistamiseks
konverentsi teemal *Veepuudus - kas ka Eestis?“.

Konverentsil püütakse selgusele jõuda, kas Eestis on veepuudus ja kas
tegu on kvalitatiivse või juba ka kvantitatiivse vee puudusega. Teema
sissejuhatuseks esinevad sõnavõttudega Enn Loigu TTÜ Keskkonnatehnika
Instituudist, kes teeb ülevaate 45 aastat kestnud veeuuringutest ning
Madis Metsur AS-ist Maves, kes käsitleb pinna- ja põhjavee olukorda
Eestis.

*Piirkonniti ületab paljudes meie põhjaveekompleksides fluoriidi
sisaldus Eestis kehtivat piirkontsentratsiooni, mis on 1,5 mg liitri
kohta,” ütles Keskkonnaministeeriumi veeosakonna juhataja Indrek
Tamberg. *Kõrge fluoriidiooni sisaldus põhjavees teeb muret nii
kohalikele omavalitsustele kui ka vee-ettevõtetele, kellest paljud on
olnud sunnitud vahetama joogivee allikat või paigaldama vastavad
puhastusseadmed.“

Konverentsil käsitlevad fluoriidi temaatikat Astrid Saava Tartu
Ülikooli Tervishoiu Instituudist ja Taivo Kaus AS-ist Taebla Kodu.

Konverentsi teises pooles esinevad ettekannetega Karin Tibar (Harjumaa
Keskkonnateenistus), Helena Lind (TTÜ Mäeinstituut) ning Jaan Leetsar
(Eesti Mereakadeemia). Karin Tibar räägib veeprobleemidest seoses
aktiviseerunud arendustegevusega Tallina lähiümbruses. Põhiprobleemina
toob ta välja põhjaveevarude ja üldplaneeringute mittevastavuse ja
arendajate diktaadi, samuti vee kvaliteedi probleemid. Helena Lind teeb
ettekande põlevkivikaevanduste veest ja võimalikust veepuudusest.
Konverentsi lõpetab Jaan Leetsar ettekandega *Võrtsjärvega seotud
veeprobleemid“.

Konverentsil antakse juba kaheksandat korda välja ka Orase
veesäästuauhind, tunnustamaks kas üksikisiku või ettevõtte
tegevust vee kokkuhoiu ja säästva kasutamise eesmärgil.

Konverentsile on oodatud kõik huvilised! Registreerimine aadressil
www.veeyhing.ee

Lisainfo:
Mariina Hiiob,
Keskkonnaministeeriumi veeosakonna spetsialist
626 2899, 522 6281
21 Märts 2007
  Kommentaarid