Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Politsei struktuurimuudatus suurendab politsei analüüsi- ja planeerimisvõimekust

Politsei struktuurimuudatus suurendab politsei analüüsi- ja
planeerimisvõimekust



Tänasest, 26. märtsist muutub politseiameti struktuur. Mõningad politsei
põhitegevuse korraldamisega seotud funktsioonid siirduvad
keskkriminaalpolitseilt ja julgestuspolitseilt politseiametile. Uuendusena
luuakse politseiametisse ka teabeturbe osakond.



„Muudatused viisime läbi selleks, et kokku koguda politsei analüüsi- ja
planeerimistöö aju ja tugevdada politseiameti rolli politseitöö
koordineerijana,” ütles politseipeadirektor Raivo Aeg. „Otsustasime sellise
keskuse rajada, et analüüsi- ja planeerimise roll politseitöös tähtsustuks,
et suudaksime üha rohkem langetada hästi läbikaalutud analüüsile tuginevaid
otsuseid, seeläbi muuta politseitöö efektiivsemaks ning pakkuda Eestile
parimat turvalisust.”



Vastavad funktsioonid koonduvad politseiameti politseitöö osakonda, mis
reorganiseeritakse. Luuakse uus kriminaal- ja korrakaitsetalitus, mis
kujuneb politsei põhitegevust koordineeriva töö peamiseks üksuseks. Meeskond
moodustub nii politseiameti kui ka julgestuspolitsei olemasolevatest kõrgel
tasemel spetsialistidest, kes koondatakse uude talitusse.



Politseiametisse luuakse uus teabeturbe osakond. Osakonna põhiülesanded on
riigisaladuse kaitse tagamise ja andmekaitse korraldamine, infosüsteemide
turvapoliitika arendamine, rakendamise tagamine ja järelevalve. Ka selle
osakonna loomiseks kasutatakse olemasoleva oskusteabe ja spetsialistide
koondamist ühte üksusesse.



Uue määruse kinnitas 14. märtsil siseminister ning määrus hakkab kehtima
esmaspäevast, 26. märtsist.





Jana Zdanovitš

Vanempressiesindaja

Avalike suhete osakond

Politseiamet

Tel 612 3093

GSM 505 7135

E-post <mailto:jana.zdanovits@pol.ee> jana.zdanovits@pol.ee
26 Märts 2007
  Kommentaarid