Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Jooksevkonto defitsiit eelmisel aastal tõusis

Jooksevkonto defitsiit eelmisel aastal tõusis


Jooksevkonto defitsiit ulatus eelmisel aastal ligi 15 protsendini SKPst. Puudujäägi süvenemine tulenes eelkõige kiirest impordi kasvust ning aasta teisel poolel toimunud ekspordi kasvu aeglustumisest.

Kaupade ja teenuste bilansi puudujääk kasvas aasta kokkuvõttes enam kui 10 protsendini SKPst. Defitsiidi suurenemise põhjuseks on ekspordist kiiremini kasvav import ehk püsivalt tugev sisenõudlus terve aasta vältel. Kaupade väljaveo kasv aeglustus aasta teises pooles oluliselt tänu mitme olulise kaubaartikli, sealhulgas elektriseadmete ja mineraalse kütuse, väljaveo kasvu aeglustumisele.

Tulude bilansi puudujääk eelmisel aastal vähenes. Selle peamiseks põhjuseks oli Eesti residentide poolt välismaal teenitud tulu kiire kasv. Ülekannete bilansi ülejääk kahanes 2006. aastal 0,1 protsendini, kuna kasvas erasektori poolt välismaale tehtud ülekannete maht ning vähenes valitsussektori poolt Eestile tehtud ülekannete maht.

2007. aastaks prognoosib rahandusministeerium jooksevkonto puudujäägi suurenemist, kuna sisenõudlus kasvab jätkuvalt kiiresti ja rahvusvahelise konkurentsivõime probleemid tööjõumahukates majandusharudes süvenevad, mõju avaldab ka majanduskasvu aeglustumine Eesti eksporditurgudel.

Otseste välisinvesteeringute sissevool ulatus eelmise aasta neljandas kvartalis 3,9 miljardi kroonini, mida võib pidada keskmiseks tasemeks. Kogu sissevool tugines reinvesteeritud tuludele. Positiivseks võib pidada töötlevasse tööstusesse tehtud mahukaid otseinvesteeringuid möödunud aasta teisel poolel, sealjuures moodustasid need aasta viimastel kuudel ligemale poole välisriikide otseinvesteeringutest. Võib arvata, et välisinvestorid on hoolimata kasvavatest tööjõukuludest jätkuvalt huvitatud Eestis tootmise jätkamisest ning äritegevuse laiendamisest.

2006. aastal suurenesid oluliselt kohalike ettevõtete otseinvesteeringud välisriikidesse – selle põhjustasid Silja Line’i ostmine Tallinki poolt ning kommertspankade tegevus.

Kuigi otseinvesteeringute maht oli möödunud aasta kokkuvõttes märkimisväärne, ei piisanud sellest kõrge jooksevkonto defitsiidi finantseerimiseks. Defitsiidi rahastamine toimus valdavalt välislaenude arvelt, mis tähendas omakorda erasektori välisvõla kiiret kasvu.Lisainfo:

Liis Elmik
Rahandusministeerium
Majandusanalüüsi osakond
tel 611 3047
e-post: <mailto:liis.elmik@fin.ee> liis.elmik@fin.ee

<mailto:kristi.kynnapas@fin.ee>
26 Märts 2007
  Kommentaarid