Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Avalik kiri peaministrile

Eesti Rahvuslik Liikumine saatis täna, 30. märtsil peaminister
Ansipile avaliku kirja, mille sisu oli järgmine:

Avalik kiri Eesti Vabariigi peaministrile, hr. Andrus Ansipile

Lugupeetud härra peaminister!

Varsti saab juba aasta, kui pinged ja konfliktid Tõnismäel asuva nn.
pronkssõduri pärast pinna alt välja lõid. Toona püüdis Teie juhitav
valitsus olukorda lahendada kõnealust ala piirates ja seal üritusi
korraldamast keelates. Ettearvatult andis see vaid pooliku tulemuse
ning piisas vaid sellest, et politseilindid kadusid, kui olukord
teravnes uuesti.

Sealjuures väärib märkimist, et juba suvel oli selge: pronkssõduri
ümber toimuvat tantsu dirigeerib Venemaa ja tema Tallinnas asuv
suursaatkond. (Sama on kinnitanud juba aastaid oma ettekannetes ja
analüüsides ka KaPo.) Veel ilmsemaks sai see aga tänavu 25. märtsil,
kui 1949. aasta massiküüditamise aastapäeval näitasid kohalike
impeeriumimeelsetega kõrvuti Tõnismäel oma Eesti-vastasust ka kahe
rahvuskoondise (Eesti ja Vene) vahelise jalgpallimatši kattevarjus
Tallinna saabunud vene marurahvuslased.

Härra Peaminister! Ligemale aasta oleme kaotanud aega ja loovutanud
seeläbi initsiatiivi Venemaale, kes kasutab pronkssõduri küsimust
Eesti süstemaatiliseks laimamiseks rahvusvahelisel areenil ning
kohalike venelaste üleskihutamiseks Eesti riigi vastu. On viimane aeg
Moskval see kaart käest võtta ja initsiatiiv Eesti riigis toimuva osas
enda kätte võtta! Mida kauem valitsus venitab, seda teravamaks olukord
muutub. Kui viimase, 25. märtsil toimunud konflikti ajal ei põrkunud
spetsiaalselt kohale saadetud provokaatorid ja šovinistlikust
propagandast üles köetud kaasajooksikud tagasi politseilegi füüsilise
vastupanu osutamisest, siis pole vaja olla prohvet, et ennustada:
konflikti jätkuva ägenemise korral voolab pronkssõduri ees järgmise
samalaadse vahejuhtumi ajal juba veri. Vastutus selle eest langeb,
muide, nii Teie juhitavale valitsusele kui ka isiklikult Teile, härra
Andrus Ansip.

Kuna Te, härra Peaminister, olete nüüdseks kindla sõnaga lubanud, et
pronkssõdur
koristatakse Tõnismäelt ära, teeme Teile siinkohal tungiva ettepaneku
astuda vastavad sammud viivitamatult ja kindlasti enne järjekordset 9.
maid.

Lisaks sellele nõuame, et isikud, kes 25. märtsil Tõnismäel ründasid
Eesti Rahvusliku Liikumise aktiviste ja politseid, tuvastataks ning
neilt võetaks ära Eesti kodakondsus ja nad saadetaks oma päritolumaale
välja. Neid isikuid peab karistama mitte üksnes huligaansuse eest,
vaid eelkõige rahvusliku vaenu õhutamise eest, milleks eestlastele
eesti rahva leinapäeval solvangute ja ähvarduste loopimine kahtlemata
on.

Samuti nõuame, et isikud, kes Tõnismäel toimunus aktiivselt osalesid,
kuid on praeguseks Eestist lahkunud, kantaks musta nimekirja ja nad
saaks sellest tulenevalt alalise sissesõidukeelu.

Nõuame ka Vene Föderatsiooni Eesti suursaatkonnas tegutsevate, meie
riigi vastast vaenutegevust organiseerivate ja koordineerivate
diplomaatide tuvastamist, avalikustamist ja Eestist välja saatmist.

Härra peaminister! On ekslik ja hukutav arvata, et omapoolsetest nö.
provokatsioonidest hoidumine, järeleandlikkus ja ajavõitmine (loe:
-venitamine) praeguse vastasseisu iseenesest lahendab. Möödunud kümme
kuud tõendab veenvalt, et seesugune taktika töötab üksnes Eesti kahjuks.

Kadunud president Lennart Merele kuuluvad sõnad, et riik peab käituma
riigina. Mitte üksnes Eesti Rahvuslik Liikumine, vaid kogu eesti
rahvas ootab, et Eesti riik ennast lõpuks ometi ka Tallinna südalinnas
maksma paneks. Just selle pärast andis rahvas Teile seninägematult
suure usalduskrediidi ka äsjastel Riigikogu valimistel. Kasutage seda!
Näidake nii Moskvale kui siinsetele vene marurahvuslastele, et Eesti
on riik, kes oma õigused ja seadused ning põlisrahva kaitse kehtestab!
Vajadusel ka jõuga.

Teie juhitava valitsuse jätkuv tegevusetus ning otsustusvõimetus viib
paratamatult sündmuste väljumiseni Eesti riigi kontrolli alt ning
seeläbi ka varem või hiljem aset leidvate tragöödiateni. Ajalugu – ega
eesti rahvas – ei andestaks seda Teile!

Eesti Rahvusliku Liikumise
Juhatus
30 Märts 2007
  Kommentaarid