Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Turismi kvaliteediaasta pakub ettevõtjale tasuta seminare-koolitusi

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus pöörab tänavu turismis kui ühes arendatavas valdkonnas tänavu põhitähelepanu teeninduse kvaliteedile, pakkudes ettevõtjatele kogu aasta vältel mitmesuguseid kvaliteedi tõstmisele kaasa aitavaid tegevusi.„Turist otsib peale meeldiva keskkonna elamust. Elamuste loomisel mängib suurt rolli aga turismiettevõttes töötavate inimeste suhtumine ja teadlikkus,“ sõnas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse turismiarenduskeskuse direktor Tarmo Mutso.Mullu kasvas jõudsalt siseturism, ent ilmusid ka esimesed märgid välisturistide arvu vähenemisest. „Uuringud on näidanud, et mitte niivõrd infrastruktuuris, vaid just hoiakutes, teadmistes ja info juhtimises on puudujäägid. 2006. aasta Eesti elanike suviste sisereiside uuringust selgus ka, et reisijad on kõige vähem toitlustuse ning majutuse hinna ja kvaliteedi suhtega,“ kirjeldas Mutso olukorda.Et aidata Eesti ettevõtjal järjepidevalt köita nii sise- kui ka välisturisti, otsustas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse turismiarenduskeskus kuulutada välja turismi kvaliteediaasta, mille eesmärgiks on suurendada turismiettevõtjate teadlikkust kvaliteedi edendamise vajalikkusest ja võimalustest.Kvaliteediaasta tegevuste kalender (www.eas.ee/kvaliteetturismis <http://www.eas.ee/kvaliteetturismis> ) hõlmab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja partnerorganisatsioonide tegevusi. Kaasatud on nii ettevõtjad kui ka lõpptarbijad. Näiteks saavad turismiettevõtete töötajad osa võtta juhtimiskonverentsidest ja tunnustusüritustest.Tarbijale on mõeldud veebileht www.eas.ee/jagaturismikogemust <http://www.eas.ee/jagaturismikogemust> , kus kõik saavad kirja panna oma hea või halva kogemuse Eesti turismiteenuste tarbijana ning anda konstruktiivset tagasisidet teenuste kvaliteedi arendamiseks. Samuti on veebilehel www.eas.ee/kvaliteetturismis <http://www.eas.ee/kvaliteetturismis> nõuandenurk ettevõtjale, mis käsitleb hea teeninduse väärtustamist.Kvaliteediaasta raames jätkab EASi turismiarenduskeskus mitu aastat kestnud kvaliteediprogrammide rakendamist. Need on keskkonnamärgise Roheline Võti omistamine majutusasutustele, samuti Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatavad turismi kvaliteediprogramm ning turismi teadlikkus- ja koolitusprogramm.Riikliku turismiarengukava (2007-2013) visiooni järgi on Eesti aastaks 2013 atraktiivne reisisiht, mis oma põhjamaise looduse, unikaalse kultuuripärandi ja kvaliteetsete turismitoodetega tekitab soovi külastada Eestit, viibida siin kauem ning pöörduda tagasi tulevikus. Turismi arengukava 2007-2013 on kättesaadav www.visitestonia.com <http://www.visitestonia.com/> , spetsialistile mõeldud alamlehelt.Lisainfo:

Tiina Tarma

Turismiarenduskeskuse vanemkonsultant

tel 627 9773, tiina.tarma@eas.ee

03 Aprill 2007
  Kommentaarid