Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Siseministeerium ootab kohalikelt omavalitsustelt suuremat panust tulekahjude ennetamisel

Siseministeerium ootab kohalikelt omavalitsustelt suuremat panust tulekahjude ennetamiselEsmaspäeval, 2. aprillil, saatis siseministeerium maavanematele ja kohalike omavalitusjuhtidele kirja, milles palub üle vaadata heakorraeeskirjades kehtivad tuleohutusnõuded. Kohalike omavalituste heakorraeeskirjadest tuleb kõrvaldada kõik vastuolud uue keskkonnaministri määrusega, mis keelab kulu põletamise peale lume sulamist.Samas kirjas juhib siseministeerium omavalitusjuhtide tähelepanu ka metsaseadusele, mille kohaselt võib kohalik omavalitsus äärmiselt suure tuleohu korral keelata võõras metsas viibimise ning metsa kasutamise. Keelu kehtestamisel tuleb lähtuda Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi poolt määratud tuleohuklassidest, rakendades piirangut äärmiselt suure tuleohu korral, mida tähistab V klassi tuleoht. Piirangu kehtestamisest tuleb teavitada kohalikku elanikkonda ning paigaldada piirangule viitavad märgid.Alates 1. aprillist 2007 hakkas kehtima keskkonnaministri määrus, mis keelab kulu põletamine tuleohtlikul ajal. Tuleohtlik aeg algab kevadel pärast lume sulamist ning lõpeb sügisel vihmaste ilmade saabumisega. Tuleohtliku aja alguse ja lõpu määrab Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut.

Kristina Leer
pressinõunikAvalike suhete osakond:

Osakonnajuhataja ülesannetes Katrin Vides - tel: 612 5032; 52 76 806; katrin.vides@siseministeerium.ee

Pressinõunik Kristina Kareva - tel: 612 5227; 52 56 542; kristina.kareva@siseministeerium.ee

Pressinõunik Kristina Leer - tel: 612 5033; 51 27 089; kristina.leer@siseministeerium.eeFaks: 612 5077; e-post: info@siseministeerium.ee

Aadress: Pikk 61, 15065 Tallinn
02 Aprill 2007
  Kommentaarid