Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Euroopa politseijuhid arutlevad Prümi lepingu üle

Euroopa politseijuhid arutlevad Prümi lepingu üleEsmaspäeval, 2.aprillil toimub Brüsselis Euroopa politseijuhtide kohtumine,
kus antakse ülevaade organiseeritud kuritegevuse ohuhinnangust (OCTA) ja
arutletakse Prüm`i konventsiooni teemadel. Kohtumisel osaleb
politseipeadirektor Raivo Aeg.“Politseijuhtide regulaarsed kohtumised aitavad tõhustada Euroopa riikide
politseiorganisatsioonide koostööd. Ühised eesmärgid võitluses
organiseeritud kuritegevusega, terrorismi, piiriülese kuritegevuse ja
illegaalse immigratsiooniga on möödapääsmatud, kui tahame Euroopat
turvalisemaks muuta,” ütles politseipeadirektor Raivo Aeg.Kohtumisel antakse ülevaade võimalikest kuritegelikest ohtudest Euroopas ja
võetakse põhiteemana arutluse alla Prümi leping, millega liitumisest on
huvitatud ka Eesti. Prümi lepingus käsitletakse ligipääsu teise riigi DNA
profiili, sõrmejälgede ja sõidukite registreerimise andmetele ning meetmeid
terrorismi ennetamiseks, võitluseks illegaalse immigratsiooniga ning muid
koostöö vorme nagu näiteks ühised operatsioonid ning abistamine
suursündmuste, katastroofide ning suurõnnetuste korral.„Prümi leping annab senisest kiirema võimaluse andmevahetuseks kuritegude
ennetamisel, tõkestamisel ja uurimisel,” lisas Aeg.Käesoleval ajal on Prümi lepingu allkirjastanud Belgia, Saksamaa, Hispaania,
Prantsusmaa, Luksemburg, Holland ja Austria.Euroopa politseijuhtide kohtumisest võtavad osa kõigi Euroopa Liidu
liikmesriikide politseijuhid või nende asetäitjad, Euroopa Liidu Nõukogu
sekretariaadi, Euroopa Komisjoni, Europoli ja Interpoli esindajad, samuti
Islandi, Norra, Šveitsi ning EL kandidaatriikide politseijuhid. Euroopa
politseijuhtide rakkerühma esimene kohtumine toimus 2000. aasta aprillis.
Eesti võttis antud kohtumisest esmakordselt osa 2002. aastal.Tiia Sirelpuu

Politseiamet

Avalike suhete osakonna

Vanempressiesindaja

Telefon 612 3050

GSM 510 8521

E-post <mailto:tiia.sirelpuu@pol.ee> tiia.sirelpuu@pol.ee
02 Aprill 2007
  Kommentaarid