Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Keskkonnaministeeriumi eelinfo 2.-8. aprillini

Esmaspäeval, 2. aprillil algusega kell 10 toimub Põltsamaa
vallavalitsuses Pudivere dolokivimaardlas ehitusdolokivi kaevandamise
keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu.

Lisainfo:
Marju Markina,
Jõgevamaa keskkonnateenistuse maavarade ja põhjavee spetsialist
776 2416

Esmaspäevast, 2.-20. aprillini saab Riigimetsa Majandamise Keskuse
kodulehel (www.rmk.ee) registreeruda Euroopa Liidu 50. juubelile
pühendatud Greenwave 2007 metsaistutamise osavõtjaks. Metsaistutamine
toimub 14. aprillist kuni 9. maini.

Teisipäeval, 3. aprillil osalevad Tallinna Linnavalitsuse ja
Keskkonnaameti korraldatud seminaril *Haiglajäätmete käitlemine“
ettekandega Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter Eek ja
spetsialist Tarmo Lindemann.

Lisainfo:
Peeter Eek,
Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja
626 2884

Kolmapäeval, 4. aprillil korraldab Raplamaa keskkonnateenistus kohalike
omavalitsuste ametnikele jäätmeteemalise koolituspäeva, kus muuhulgas
tutvustatakse Mäepere jäätmejaama uut kompostimisväljakut ja Märjamaa
jäätmejaama.

Lisainfo:
Marit Kivisild,
Raplamaa keskkonnateenistuse keskkonnateabe spetsialist
484 1173
marit.kivisild@rapla.envir.ee

Kolmapäeval, 4. aprillil algusega kell 15 toimub Vohnja
lasteaed-algkoolis (Vohnja mõisa peahoone Vohnja küla Kadrina vald)
Vohnja-Hõbeda arendusala detailplaneeringute eskiislahenduste ning
keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik arutelu.
Vohnja-Hõbeda arendusala detailplaneeringute koostamise eesmärk on
kinnistute elamukruntideks jagamine, SPA-tervisekeskuse, hotelli ja
golfiväljaku rajamine.

Lisainfo:
Aivar Lainjärv,
Lääne-Virumaa keskkonnateenistuse juhataja
325 8400
aivar.lainjarv@l-viru.envir.ee

Kolmapäeval, 4. aprillil algusega kell 16 osalevad Jõgevamaa
keskkonnateenistuse spetsialistid Põltsamaa vallavalitsuses Rehe
kinnistu detailplaneeringuga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju
strateegilise hindamise aruande avalikul arutelul. Detailplaneeringu
eesmärk on Põltsamaa vallas Mõhkülas asuva Rehe kinnistu
maakasutustingimuste muutmine, hoonestustingimuste määramine
betoonelementide tehase ehitamiseks ning lahenduste andmine vajalike
tehnovõrkudega varustamiseks.

Lisainfo:
Marju Markina,
Jõgevamaa keskkonnateenistuse maavarade ja põhjavee spetsialist
776 2416
02 Aprill 2007
  Kommentaarid