Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Valitsus kinnitas Mõdriku-Roela kaitseala eeskirja ning Raplamaale lisandus hoiuala

Valitsus kinnitas Mõdriku-Roela kaitseala eeskirja ning Raplamaale
lisandus hoiuala

Neljapäeval, 12. aprillil kinnitas Vabariigi Valitsus Lääne-Virumaal
asuva Mõdriku-Roela maastikukaitseala kaitse-eeskirja ning Raplamaal
võeti täiendavalt kaitse alla Kõrgemäe hoiuala.

Mõdriku-Roela maastikukaitseala eelkäijaks on maastikukaitseala, mis
moodustati juba 1986. aastal, seega ei võeta määrusega kaitse alla uut
ala, vaid laiendatakse olemasolevat kaitstavat loodusobjekti ning
kehtestatakse uus kaitse-eeskiri.

Kaitseala eesmärk on Mõdriku-Roela reljeefi erivormide, nagu oosid,
mõhnad, allikaalad ja allikajärved kaitsmine ning elustiku
mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine, elupaigatüüpide ja liikide
kaitse. Kaitsealal elavad metsis, laanepüü, musträhn, suurkõrv,
mudakonn, harivesilik ja kaitsealune kuldking, mis kõik on kaitsealused
liigid.

Mõdriku-Roela maastikukaitseala pindala on 1621 hektarit, sellest
eramaad on 712 hektarit, riigimetsamaad 758 hektarit ning jätkuvalt
riigi omandis olevat maad 151 hektarit. Kaitseala on tsoneeritud viieks
sihtkaitsevööndiks ja üheks piiranguvööndiks, kus kehtivad erinevad
käitumis- ja majandamisnõuded.

Lisaks kinnistas valitsus neljapäeval määruse, millega võetakse
täiendavalt kaitse alla Rapla maakonnas asuv Kõrgemäe hoiuala, mille
kaitse-eesmärk on tagada Kõrgemäe raba säilimine. Kavandatava Kõrgemäe
hoiuala pindala on 282 hektarit, mis kõik on riigimaa. Kõrgemäe hoiuala
piirneb Kõnnumaa maastikukaitsealaga.

Hoiuala valitsejaks on Raplamaa keskkonnateenistus ja kaitse
korraldajaks Riiklik Looduskaitsekeskus. Mõdriku-Roela kaitseala
valitseja on Lääne-Virumaa keskkonnateenistus ja kaitse korraldaja
samuti Riiklik Looduskaitsekeskus.

Lisainfo:
Liina Vaher
Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna spetsialist
626 2887
12 Aprill 2007
  Kommentaarid