Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Põllumajanduse ja kalanduse nõukogus arutatakse kalandustoodete ökomärgistamist ning puu- ja köögiviljasektori reformi

Põllumajanduse ja kalanduse nõukogus arutatakse kalandustoodete
ökomärgistamist ning puu- ja köögiviljasektori reformi

16. ja 17. aprillil toimuval ELi Põllumajanduse ja kalanduse nõukogu
istungil arutatakse kalandustoodete ökomärgistamist, puu- ja
köögiviljasektori reformi, samuti Komisjoni aruannet nõuetele vastavuse
sätete kohaldamise kohta.

Nõukogus algatatakse arutelu ministrite tasemel ühenduse seisukoha
kujundamiseks kalandustoodete ökomärgise süsteemi osas. Üldiseks
eesmärgiks on saavutada kalale ja kalandustoodetele antava ökomärgise
süsteemi osas ühenduse ühine seisukoht. Komisjon on pakkunud välja kolm
võimalikku stsenaariumi: jätta ökomärgistamine reguleerimata; reguleerida
märgistamine määruse tasandil või kehtestada minimaalsed kriteeriumid,
millele ökomärk peaks vastama.
Eesti toetab minimaalsete kriteeriumite kehtestamist ökomärgile, millele
lisaks võiks tootja kehtestada lisakriteeriume. Liikmesriigile ja tootjale
võiks jääda võimalus kehtestada kalasektori eripära arvestav ökomärgise
süsteem.

Ministrite nõukogu istungil arutatakse ka nõukogu puu- ja
köögiviljasektori reformi ettepanekut. Arutelu suunamiseks on
eesistujariik Saksamaa esitanud ministritele kaks küsimust. Esimene neist
käsitleb puu- ja köögiviljasaaduste töötlemistoetuse täielikku
lahtisidumist tulevikus. Teine küsimus puudutab riski- ja
kriisijuhtimissüsteemi. Ministritel tuleb arvamust avaldada tuleviku
kriisireguleerimise süsteemi osas. Eesti seisukohast on tõenäoliselt
otstarbekam tsentraalne, ühtsetel alustel põhineva sektori kriisijuhtimise
skeemi välja arendamine.

Komisjon esitleb ka raportit nõuetele vastavust käsitletavate sätete
kohaldamise kohta toiduainete ja sööda ohutuse valdkonnas. Komisjon on
teinud ettepaneku muudatuste kohta, et parandada ja lihtsustada nõuetele
vastavuse süsteemi. Kavandatavate muudatuste hulgas on Eestile olulisemaks
muudatuseks Komisjoni ettepanek, millega kehtestataks kolmeaastane
üleminekuperiood Euroopa Liidu otsetoetuste ühtse pindalatoetuse kava
(SAPS) rakendavatele liikmesriikidele, sealhulgas Eestile. See periood
algaks nende liikmesriikide jaoks 2009. aastast. Eesti tervitab
kolmeaastase üleminekuperioodi kehtestamist ning samuti peame oluliseks,
et Komisjon annaks liikmesriikidele suunavaid juhiseid nõuetele vastavuse
süsteemi paremaks rakendamiseks.


Lisainformatsioon:
Karina Loi
Põllumajandusministeerium
Avalike suhete osakond
Pressiesindaja
625 6254
16 Aprill 2007
  Kommentaarid