Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Justiitsministeerium avalikustab riiklike ekspertide nimekirja

Justiitsministeerium avalikustab riiklike ekspertide nimekirjaJustiitsministeerium teeb avalikult kättesaadavaks nende riiklikult tunnustatud
ekspertide kontaktandmed, kes ise selleks nõusoleku on andnud. Kuna nõusolekut
andmete avaldamiseks ei ole andnud kõik eksperdid siis jääb endisel kujul
eksisteerima ka piiratud juurdepääsuga nimekiri.Justiitsministeeriumi karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik Hendrik Kaingi
sõnul muutub riiklikult tunnustatud ekspertide andmete avaldamisega eksperdi
leidmine ja temaga kontakteerumine kõigile soovijatele lihtsamaks. „Positiivse
kaasmõjuna näeme ka seda, et laiem avalikustatus võib senisest enam motiveerida
kõrgtasemel spetsialiste taotlema riiklikult tunnustatud eksperdi staatust, mis
suurendaks ekspertiisivaldkondade ja ekspertide hulka ning sellega ka eksperte
vajavate isikute valikuvõimalusi,“ märkis Kaing.Kohtuekspertiisiseaduse kohaselt on nimekirja koostamise eesmärk tagada ülevaade
asjatundjatest, keda saab kasutada kriminaal- ja väärteomenetluses ning tsiviil-
ja halduskohtumenetluses ekspertiiside tegemisel. Sellesse nimekirja kantakse
isikud, kes on avaldanud tahet tegutseda riiklikult tunnustatud eksperdina ja
kes vastavad selleks kehtestatud nõuetele. Endise korra järgi oli nende andmete
vaatamisõigused antud kohtule, politseile ja prokuratuurile- kohus võimaldas
kõigil isikutel kohtu ruumides nimekirjaga tutvuda.Kaingu sõnul küsisid kohtumenetluse algatanud või sellesse kaasatud isikud ja
neile õigusabi osutajad sageli riiklikult tunnustatud ekspertide andmeid otse
ministeeriumilt. "Selline olukord tekitas aga palju segadust ja nii otsustas
ministeerium täiendada nimekirja avaldamise korda- nüüdsest on nimekiri
osaliselt avalik ja kättesaadav kõigile," lisas Kaing.Riiklikult tunnustatud ekspertide kontaktandmed, mille avaldamise kohta iga
ekspert on ise nõusoleku andnud, on kättesaadavad aadressilt: www.just.ee/28458

17 Aprill 2007
  Kommentaarid