Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Keskkonnaministeeriumis toimub merereostuse ohjamise töögrupi kohtumine

Keskkonnaministeeriumis toimub merereostuse ohjamise töögrupi kohtumine


Kolmapäevast, 18. aprillist kuni 20. aprillini toimub Tallinnas
keskkonnaministeeriumis HELCOM Response ehk merereostuse ohjamise
töögrupi kaheksas kohtumine.

Kohtumisel tuleb arutlusele Läänemere keskkonnakaitse tegevuskava
reostustõrje osa, mereliikluse olukord Läänemeres ja 2006. aasta
laevaõnnetuste raport, õhuseire küsimused ja satelliitide kasutamine
ebaseaduslike heidete tuvastamiseks.

Samuti räägitakse reostustõrjeoperatsioonide läbiviimisest öisel ajal
või halva nähtavuse korral ning jäistes oludes. Lisaks annab Eesti
hinnangu pukseerimise vajaduse kohta tankerite transporditeedel
õnnetuste ärahoidmiseks.

Kohtumisel osalevate riikide esindajad esitlevad oma riiklikke ja
regioonidevahelisi reostustõrjeplaane, uusi reostustõrjelaevu ja
-vahendeid. Ka peavad osalevad riigid andma ülevaate nafta- ja
kemikaalireostuse toimumise riskihinnangutest ning nende riskide
maandamiseks vajalikust tehnikast.

HELCOM (ehk Helsingi konventsioon) tegeleb Läänemere merekeskkonna
kaitsmisega kõigi reostusallikate eest Eesti, Leedu, Läti, Poola,
Rootsi, Saksamaa, Soome, Taani ja Venemaa vahelises koostöös. HELCOM-i töö
toimub viies töörühmas, millest Response töögrupi eesmärgiks on tagada
sujuv reostustõrje merereostusjuhtumite korral nii riiklikul kui ka
rahvusvahelisel tasandil.

HELCOM Response kaheksanda nõupidamise korraldaja on Eesti
keskkonnaministeerium. Kohtumisel osalevad kõik HELCOM partnermaad.
Praeguseks on registreerunud 42 osalejat 10 liikmesriigist, sealhulgas
Euroopa Komisjonist ja Euroopa meresõiduohutuse ametist, samuti
vaatlejaorganisatsioonidest. Eestit esindavad keskkonnaministeeriumi ja
siseministeeriumi spetsialistid.

Lisainfo:
Silver Vahtra,
Keskkonnaministeeriumi merekeskkonnabüroo juhataja
626 2987
silver.vahtra@envir.ee
17 Aprill 2007
  Kommentaarid