Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Valitsus kinnitas struktuuritoetuste andmist korraldavad asutused

Rahandusministeeriumi pressiteade 19. aprill 2007Valitsus kinnitas struktuuritoetuste andmist korraldavad asutused

Täna, 19. aprillil kinnitas valitsus asutused, mis hakkavad aastatel 2007-2013 korraldama 53,3 miljardi krooni Euroopa Liidu struktuurivahendite jagamist.

Võrreldes eelmise EL eelarveperioodiga (2004-2006) on asutustevaheline ülesannete jaotus ja pädevus mõnevõrra muutunud. Uuel perioodil saavad meetmete eesmärkide saavutamise eest vastutavad rakendusüksused rohkem otsusutusõigust ja vastutust.

„Selline muutus peaks tegema üldist rakendussüsteemi tõhusamaks ja kõigile lihtsamaks. Oluline on lisada, et toetuse saajate jaoks suuri muudatusi toetuse taotlemise protsessis ei tule,” sõnas rahandusministeeriumi välisfinantseerimisosakonna juhataja Kalle Killar.

Ka jäävad samaks enamus seni struktuurifondide rakendamisega seotud asutusi, uute rakendusüksustena lisanduvad SA KredEx ja SA Archimedes.

Aastatel 2007-20013 Eestile antava 53,3 miljardi krooni struktuurivahendite planeerimiseks ja kasutamiseks koostatakse kolm rakenduskava, mille valitsus ka käesoleva aasta jaanuaris Euroopa Komisjonile edastamiseks heaks kiitis.

„Praeguste plaanide järgi loodame saada rakenduskavad Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud tänavu suvel. Kui rakenduskavad on kinnitatud, teevad struktuuritoetuste andmist korraldavad asutused endast kõik, et toetuste kasutamine saaks võimalikult kiiresti alata,” lisas Killar.

Korraldus-, makse- ja auditeeriva asutuse ülesandeid täidab ka uuel perioodil rahandusministeerium. Rahandusministeeriumi ülesandeks jääb üldvastutus struktuuritoetuse rakendamise eest, raha väljamaksmise korraldamine, toetuste andmise ja kasutamise järelevalve.

Rakendusasutusteks on uuel perioodil majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, haridus- ja teadusministeerium, keskkonnaministeerium, sotsiaalministeerium, siseministeerium ja riigikantselei.

Rakendusüksusteks on uuel perioodil EAS, elukestva õppe arendamise sihtasutus INNOVE, keskkonnainvesteeringute keskus, riigi infosüsteemide arenduskeskus, riigikantselei, sotsiaalministeerium, veeteedeamet, maanteeamet, raudteeinspektsioon, Tallinna lennujaam, SA KredEx ja SA Archimedes. Rakendusüksuste ülesandeks on taotlusvoorude läbiviimine, taotluste menetlemine, väljamaksete ettevalmistamine ja toetuse seire teostamine
Lisainfot struktuurifondide kohta leiab www.struktuurifondid.ee.

<mailto:kristi.kynnapas@fin.ee>

Kristi Künnapas
Rahandusministeerium
Kommunikatsiooniosakond
tel 611 3035
gsm 56215672
e-post: Kristi.Kynnapas@fin.ee
19 Aprill 2007
  Kommentaarid