Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Süüdistused kahtlusaluste mõjutamises ei leidnud kinnitust

Süüdistused kahtlusaluste mõjutamises ei leidnud kinnitustJustiitsministeeriumi vanglate sisekontrolli üksus ei leidnud kinnitust
kahtlusele, nagu oleks nn Maa-ameti kriminaalasjas kahtlustatavad paigutatud
kinnipidamise ajal nende mõjutamise eesmärgil ühte kambrisse HIV-positiivsete
kinnipeetavatega.13. märtsi ajalehes Nädaline väitis Tiit Tammsaar väljaandele antud intervjuus,
et nimetatud kriminaalasjas pandi mõned kahtlusalused mõjutamise eesmärgil
HIV-positiivsetega ühte kambrisse ning neile anti mõista, et "ausalt"
ärarääkimise järel on nad pääsenud.Uurimise käigus küsitles vanglate sisekontroll isikuid, kes olid nimetatud
kriminaalasjas vahistatud olnud. Samuti uuriti, millistesse kambritesse ja
milliste kinnipeetavatega koos olid nad Tallinna vangla eeluurimisosakonnas
paigutatud.Kõik küsitletud eitasid, nagu oleks neid hoitud koos inimestega, keda oleks
olnud põhjust pidada HIV-positiivseks, samuti kinnitasid nad, et taolise
paigutusega neid ka ei ähvardatud. Niisugusele võimalusele ei viidanud ka
sisekontrolli poolt läbi töötatud vangla dokumentatsioon.Muuhulgas paluti ka Tiit Tammsaarel täpsustada, millistest allikatest tema
esitatud kahtlused pärinevad. Tammsaar viitas inimestele, kelle vahendusel ta
infot oli saanud, kuid ka need isikud ei omanud konkreetset teavet, mis
nimetatud kahtlusi kinnitaks.Justiitsministeerium rõhutab, et isiku ähvardamine tervisekahjustuse
tekitamisega on vastavalt Karistusseadustiku

§ 120 karistatav ning ei saa ühelgi juhul kuuluda aktsepteeritava
menetlustaktika juurde. Samal alusel kuuluks kriminaalkorras karistamisele ka
vanglaametnik, kes teeks uurimisasutusega koostööd tunnistaja mõjutamisel
keelatud vahenditega.


18 Aprill 2007
  Kommentaarid