Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Läänemere kaitse nõuab riikide koostööd

Läänemere kaitse nõuab riikide koostööd

Täna, 20. aprillil Rootsis Saltsjöbadenis toimuval Läänemereäärsete
riikide põllumajandus- ja keskkonnaministeeriumite kõrgemate ametnike
kohtumisel vastu võetud ühisdeklaratsioon rõhutab nii riikidevaheliste
kui ka riikidesiseste erinevate valdkondade vahelise koostöö edendamise
vajalikkust Läänemere keskkonnaseisundi parandamiseks.

"Põhiliseks ohuks Läänemerele on põllu- ja metsamajandusest tulenev
reostus, negatiivset mõju avaldab samuti intensiivne elamumajandus,
transport ja tööstus," ütles põllumajandusministeeriumi kantsler Ants
Noot ühisdeklartsiooni sisu tutvustades.

Taani, Eesti, Soome, Saksamaa, Islandi, Läti, Leedu, Norra, Poola,
Venemaa ja Rootsi esindajad pidasid vajalikuks töötada välja tegevuskava
Läänemere keskkonnaseisundi parandamiseks, mille peaksid Läänemeremaade
ministrid alla kirjutama lähitulevikus toimuval Krakovi kohtumisel.

Keskkonnaministeeriumi asekantsler Harry Liiv lisas, et
ühisdeklaratsioon rõhutab iga Läänemere-äärse riigi osa selle
piirkonna kaitsel. "Iga riik peab tegema kõik temast oleneva,
vähendamaks keskkonda ohustavate jäätmete sattumist Läänemerre,
kasutades selleks lisaks rahvuslikele ressurssidele senisest enam ka
Euroopa Liidu raha," ütles Liiv.

Ühtlasi otsustasid osalejad 2008. aastal Euroopa Liidu ühise
põllumajanduspoliitika tulemuste arutelul (nn tervisekontroll)tõstatada
küsimuse
Läänemere keskkonnaseisundist seoses liikmesriikides väljatöötatud
maaelu arengukavadega. Oluliseks peetakse ka biomassi laiema
kasutuselevõtuga kaasnevate keskkonnamõjude arvestamist ning
sektoritevahelist koostööd selles valdkonnas.

Lisainfo:
Ants Noot, Põllumajandusministeeriumi kantsler
?372 5073 971
Harry Liiv, Keskkonnaministeeriumi asekantsler
+372 5011 828
20 Aprill 2007
  Kommentaarid