Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Juunis jõustub viisalihtsustuse- ja tagasivõtuleping Venemaaga

Juunis jõustub viisalihtsustuse- ja tagasivõtuleping VenemaagaReedel, 20. aprillil, Luksemburgis toimunud Euroopa Liidu sise- ja justiitsküsimuste nõukogu kohtumisel kiideti heaks Euroopa Liidu ning Vene Föderatsiooni vahelised lepingud, mis lihtsustavad lühiajaliste viisade taotlemist ning ebaseaduslikult riigis viibivate kodanike väljasaatmist. Lepingud jõustuvad käesoleva aasta esimesest juunist.Viisalihtsusleping puudutab lühiajalisi viisasid, mis võimaldavad viibida riigis poole aasta jooksul kuni 90 päeva. Leping vabastab viisatasust lähisugulased, üliõpilased, kultuuri- ja haridusvahetuse programmides või spordiüritustel osalejad ning humanitaarabiga seotud isikud. Kõikide lühiajaliste viisade menetlustasuks on 35 eurot, seda nii Vene Föderatsiooni kui Euroopa Liidu viisa taotlemisel. Kiirviisade eest tuleb tasuda 70 eurot. Viisatasu maksmist ei nõuta taotluste puhul, mis esitatakse tervisega seotud kaalutlustel ning sugulaste surmaga seotud juhtudel.Viisalihtsustusleping lühendab viisataotluse menetlemise aeg ning lihtsustab reisi eesmärgi tõendamist ja mitmekordsele viisale esitatud nõudeid. Uue lepingu järgi vastatakse viisataotlusele hiljemalt 10 päeva jooksul, kiirviisade andmine otsustakse paari päevaga. Reisi eesmärgi tõendamiseks piisab edasipidi üksnes kutsest või taotlusest. Leping võimaldab anda kuni viieaastase kehtivusajaga mitmekordseid viisasid perekonnaliikmetele, ametiülesandeid täitvatele kesk- ja regionaalvalitsuste, samuti parlamendi ja ülemkohtu liikmetele. Võimalik on väljastada kuni üheaastase ning mõningatel juhtudel ka kuni viieaastase kehtivusajaga mitmekordseid viisasid ka ajakirjanikele, autojuhtidele, rongipersonalile, ettevõtjatele, teadus-, kultuuri- ja spordiüritustel osalejatele ning ametlike delegatsioonide liikmetele.Koos viisalihtsustusega jõustuv tagasivõtuleping on Eesti jaoks olulise tähtsusega, kuna võimaldab alusetult Euroopa Liidus viibivate Venemaa kodanike kiiremat väljasaatmist. Seni on mitmete Vene Föderatsiooni kodanike väljasaatmine olnud raskendatud, kui isikud ei soovi tagasipöördumiseks vajalikku reisidokumenti taotleda. Tagasivõtulepingu jõustudes peab Venemaa välisesindus viivitamata ja isiku tahtest sõltumata väljastama tagasivõetavale isikule vajaliku reisidokumendi. Leping lihtsustab ka Venemaa kaudu Euroopa Liitu saabunud kolmandate riikide kodanike väljasaatmist. Selles osas on Vene Föderatsioonile antud kolmeaastane üleminekuperiood. Esialgu võtab Venemaa tagasi vaid nende kolmandate riikide kodanikud, kellega on sõlminud tagasivõtulepingud.Lepingud on osaks Euroopa Ühenduse õigusest ning need ei nõua enam täiendavat ratifitseerimist liikmesriikide parlamentides. Mõlemad lepingud allkirjastati 25. mail 2006. aastal. Sise- ja justiitsküsimuste nõukogul anti heakskiit Euroopa Ühenduse nimel, mis oli eelduseks lepingute jõustumisele.Siseministeeriumi valitsemisala asutused hakkavad tagasivõtulepingu kohustusi täitmast alates 1. juunist 2007.a.Kristina Leer
pressinõunikAvalike suhete osakond:

Osakonnajuhataja ülesannetes Katrin Vides - tel: 612 5032; 52 76 806; katrin.vides@siseministeerium.ee

Pressinõunik Kristina Kareva - tel: 612 5227; 52 56 542; kristina.kareva@siseministeerium.ee

Pressinõunik Kristina Leer - tel: 612 5033; 51 27 089; kristina.leer@siseministeerium.ee

Pressinõunik Anna-Maria Veidemann - tel: 6125034; 53416596; anna-maria.veidemann@siseministeerium.ee

Faks: 612 5077; e-post: info@siseministeerium.ee

Aadress: Pikk 61, 15065 Tallinn
20 Aprill 2007
  Kommentaarid