Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Vähenenud on tapmiste ja mõrvade arv

Vähenenud on tapmiste ja mõrvade arvJustiitsministeeriumi koostatud kriminaalstatistika kohaselt on kuritegevus
käesoleva aasta I kvartalis eelmise aasta lõpuga võrreldes vähenenud 6%.
Vähenenud on nii tahtlike tapmiste kui mõrvade arv, samale tasemele on jäänud
varguste arv.Kokku registreeriti kriminaalmenetluse registris 2007. aasta I kvartalis 12 652
kuritegu, mis on 2006. aasta esimese kvartaliga võrreldes mõnevõrra rohkem.Justiitsministeeriumi kriminaalteabe ja analüüsi talituse nõuniku Jako Salla
sõnul oli tahtlike tapmiste(23) ja mõrvade(2) arv käesoleva aasta esimeses
kvartalis väiksem kui eelmise aasta esimeses ja neljandas kvartalis. „Samas
püsib raske tervisekahjustuse põhjustamiste arv endiselt keskmisest kõrgemal
tasemel,“ märkis Salla.Varguste(5802) arv oli käesoleva aasta esimeses kvartalis märgatavalt väiksem
kui ülemöödunud aastal samal ajal ning peaaegu võrdne eelmise aasta sama
perioodi näitajaga. „Võrreldes 2006. aasta lõpuga vähenes varguste arv 11%,“
sõnas Salla.Väga palju muret teeb roolijoodikute arvu kasv. „Mootorsõiduki vähemalt
teistkordse joobes juhtimise registreerimiste tase on juba neljandat kvartalit
tunduvalt kõrgem kui varem,“ märkis Salla.Registreeritud kuritegudest 58% moodustasid varavastased kuriteod, 11%
isikuvastased kuriteod, 32% muud kuriteod. Maakondade lõikes oli isikuvastaste
kuritegude osakaal kõige kõrgem Raplamaal (20%) ja Jõgevamaal (18%). Kõige
kõrgem varavastaste kuritegude osakaal oli Harjumaal (64%).„Linnadest jäi silma Valga, kus registreeriti palju kelmuseid ning
narkokuritegusid,“ sõnas Salla.Põhja piirkonnas registreeriti esimeses kvartalis 53%, Lõuna piirkonnas 20%,
Viru piirkonnas 15% ja Lääne piirkonnas 11% kõikidest kuritegudest.Kuritegude tuvastamise määr oli ca 42%, mis tähendab, et kohtusse saadeti 4224
kuritegu ja kriminaalasi lõpetati 1058 kuriteo suhtes.Jako Salla sõnul on oportuniteedi kasutamine jätkuvalt aktiivselt kasutatav
lõpliku menetlusotsuse liik. „Esimeses kvartalis lõpetati otstarbekuse
kaalutlustel ehk oportuniteediga 719 kuriteo menetlemine,“ lisas Salla.Kriminaalstatistika ülevaade põhineb kriminaalmenetlusregistri andmetel ning
kajastab registreeritud kuritegude, kahtlustatavana kinni peetud ja vahistatud
isikute ning prokuratuuri menetlusotsuste statistikat.

<mailto:mart.siilivask@just.ee>

Lugupidamisega,Mart Siilivask

__________________

Avalike suhete talitus

Justiitsministeerium

6 208 118

5 342 6784

mart.siilivask@just.ee

23 Aprill 2007
  Kommentaarid