Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Maavalitsuste mõtlematu kaotamine pole põhjendatud

Rahvaliit: Maavalitsuste mõtlematu kaotamine pole põhjendatudTäna, 23. aprillil kokku tulnud Rahvaliidu volikogu arutas uue valitsuse ministrite ideed kaotada maavalitsused. Volikogu on seisukohal, et maavalitsuste kaotamine ilma midagi asemele pakkumata annaks kogu võimutäiuse harukondlikele ministeeriumidele. Selline tegevus viib võimu tsentraliseerimisele ja kätkeb endas ohtu Eesti tasakaalustatud arengule.Rahvaliit toetab tänaste maakondade säilitamist ja ka seda, et enamik otsuseid tehtaks maakonnatasandil.Selleks et tagada maakonna terviklik ja tasakaalustatud areng, peab olema võimalus maakonna arenguküsimustes kaasa rääkida kõigil omavalitsustel. Eestimaa Rahvaliit kui suurima regionaalse kandepinnaga erakond on seisukohal, et regionaalarengu ja –halduse probleemid vajavad terviklikku lahendamist.Rahvaliit on alati seisnud selle eest, et seadustada maakondlikud omavalitsusliidud avalik-õiguslike isikutena. Taotleme valitava maavanema juhtimisel toimiva regionaalse omavalitsustasandi loomist maakondlike omavalitsusliitude baasil koos seaduse alusel sinna üleantud funktsioonide ja vajalike vahenditega.Rahvaliit on kõigiti vastu hiilivale ja varjatud ametkondade võimu suurendamisele kohaliku demokraatia arvel.Maakonnatasandi nõrgestamine süvendab ebavõrdsust eri piirkondades – halvendab teenuste kättesaadavust ja muudab need inimestele kallimaks. Rahvaliidu hinnangul süvendab eelnimetatu veelgi kodanike võõrandumist riigist.


Manuela Pihlap

Eestimaa Rahvaliidu teabejuht
5625 0398
24 Aprill 2007
  Kommentaarid