Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Korrakaitsefoorumil tehti ühisavaldus

PRESSITEADE 16.jaanuarist 2003

Siseminister Ain Seppik, Turvaettevõtete liidu esindaja Peeter Tohver, politseipeadirektor Harry Tuul, Tallinna abilinnapea Rein Lang, Tartu linnapea Andrus Ansip ning MTÜ Naabrivalve esindaja Tarmo Vaik kirjutasid täna toimunud korrakaitsefoorumil alla ühisdeklaratsioonile, millega ühines foorumil veel 20 omavalitsust.

Ühisavalduses sätestatud tegevusi hakatakse ellu viima juba käesoleval kuul ja esimesed kokkuvõtted tehtust antakse kriminaalpreventsioonikuus, mais.

Siseminister Ain Seppik rääkis foorumil sellest, kelle ülesanne on luua turvalisust. Falck Eesti juhatuse esimees Peeter Tohveri ettekanne oli turvafirmade rollist ja vastutusest korrakaitses. Foorumil arutleti teemadel: milliseid võimalusi annavad Eesti seadused elukeskkonna turvalisuse tagamiseks, kuidas riiklikud strateegiad näevad partnerite kaasamist korrakaitsesse, millised on turvafirmade praktilised võimalused omavalitsustele ja politseile abi osutada ning kuidas ja keda kaasati viimase aastaga Tallinna turvalisuse tõstmiseks.

Korrakaitsefoorumil osalesid kõik korrakaitsestruktuurid, kohalikke omavalitsusi ja kodanikeühendusi, kokku üle 130 inimese.

Siseministeerium koostöös turvaettevõttega Falck korraldas täna Sakala keskuses toimunud korrakaitsefoorumi, et avaliku ja erasektori ning kodanikeühendustega ühiselt arutada võimalusi ühiskonnas turvalisuse tagamiseks ning turvatunde suurendamiseks.KORRAKAITSEFOORUMIL OSALEJATE ÜHISAVALDUS

Tallinnas 16. jaanuaril 2003

Meie, 16. jaanuaril 2003 korrakaitsefoorumil osalejad, tunnetades avaliku korra tagamisel vajadust kogu ühiskonna üha suurema kaasatuse järele, oleme jõudnud ühisele arusaamisele alljärgnevas:

1. Peame vajalikuks kohalike omavalitsuste, ühiskondlike ja eraõiguslike organisatsioonide ning kodanike senisest aktiivsemat kaasamist avaliku korra kaitsesse ning valdkonda reguleerivasse normiloomesse;

2. Käsitame turvaettevõtteid kui politsei igapäevaseid abistajaid avaliku korra kaitse süsteemi lahutamatu osana;

3. Toetame avaliku korra kaitsmiseks koostöölepingute sõlmimist turvafirmadega neis omavalitsustes, kus riigil ei ole korrakaitseks võimalik oma jõudu piisavalt rakendada;

4. Politsei ja turvafirmade koostöö efektiivsemaks muutmisel peame esmatähtsaks operatiivse infovahetuse tõhustamist ja logistikaalast koostööd, eesmärgiga tagada korrakaitsjate kohalolek seal, kus inimesed neid kõige enam vajavad;

5. Peame vajalikuks konkreetsete mehhanismide väljatöötamist turvafirmade töötajate kiireks rakendamiseks abipolitseinikena ning nende vastavasisuliseks koolitamiseks politsei poolt.

Ühiste arusaamade elluviimiseks jätkame vastastikku kasulikku dialoogi ning infovahetust, alustamaks ülaltoodu elluviimist alates käesoleva aasta jaanuarist.

Siseminister Ain Seppik
Turvaettevõtete Liit Peeter Tohver
Politseiamet Harry Tuul
Tallinna Linnavalitsus Rein Lang
Tartu Linnavalitsus Andrus Ansip
MTÜ Naabrivalve Tarmo Vaik
17 Jaanuar 2003
  Kommentaarid