Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Pärnumaa saab viis uut kaitseala

Pärnumaa saab viis uut kaitseala

Täna, 26. aprillil kiitis Vabariigi Valitsus heaks viie uue kaitseala
moodustamise Pärnumaale, lisaks kinnitati Saaremaal asuva Teesu ja
Ida-Virumaal Udria kaitseala eeskirjad.

Pärnumaa uued looduskaitsealad on Lähkma, Kalita, Kergu, Madissaare ja
Vaiste. Neist nelja esimese moodustamiseks tehti ettepanek Taani-Eesti
koostööprojekti “Eesti metsakaitsealade võrgustik” lõpparuandes.

“Lähkma looduskaitseala moodustatakse Surju vallas Pärnumaa idaosa
segametsades olevate jänesekapsa-mustika kasvukohtade kaitseks. Kalita
kaitseala asub Saarde vallas ja on moodustatud rabastuvate metsade,
angervaksa ja karusambla kasvukohtade kaitseks. Kaisma ja Vändra vallas
asuv Kergu kaitseala on soo- ja soovikumetsadekaitseks. Koonga vallas
Rabavere ja Tarva külas asuv Madissaare kaitseala puisniitude ja
angervaksa kasvukohatüübi segametsade kaitseks,” tutvustas uusi
looduskaitsealasid Pärnumaa keskkonnateenistuse looduskaitse
peaspetsialist Nele Saluveer.

Varbla vallas Vaiste kaitseala moodustamiseks tehti aga ettepanek Pärnu
maakonnaplaneeringus, et kaitsta sealseid kinnikasvavaid järvi koos neid
ümbritsevate soode ja puutumata metsaga.

Pärnumaa viie uue looduskaitseala kogupindala on üle 900 hektari,
valdavalt on tegu riigimaaga. Kaitsealade valitseja on Pärnumaa
keskkonnateenistus ja kaitse korraldajaks Riiklik Looduskaitsekeskus.
Määruse jõustumisele järgneb erinevate maamaksumäärade
kinnitamine, mis tulenevad kehtestatavatest majanduspiirangutest.

Veel kinnitas valitsus Saaremaal Kihelkonna vallas Kallaste ja Kehila
külas asuva Teesu looduskaitseala kaitse-eeskirja ja Ida-Virumaal
Vaivara vallas asuva Udria maastikukaitseala kaitse-eeskirja. Haruldaste
taimeliikide (nt alpi võipätakas) kaitseks moodustatud ala Teesul oli
varem ajutise kaitse all. Udria maastikukaitseala oli aga juba 1939.
aastast osaliselt kaitse all. Selle eesmärk on kaitsta Perjatsi oja ja
Narva-Jõesuu linna vahele jäävat klinti, pangaaluseid kooslusi,
püsitaimestikuga liivarandu, metsastunud luiteid ja muid väärtusi.

Lisainfo:
Nele Saluveer,
Pärnumaa keskkonnateenistuse peaspetsialist, 447 7374
26 Aprill 2007
  Kommentaarid