Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Rakvere ja linna lähivallad arutasid liikluskorraldust

Rakvere ja linna lähivallad arutasid liikluskorraldust16. aprillil Mõdrikul toimunud Rakvere linna ja tema lähiümbruse valdade planeeringute nõupidamisel arutasid Rakvere linna ja linna lähiümbruse vallad teede ja liikluskorralduslikke küsimusi tulenevalt vilkast ehituslikust arendustegevusest Rakveres ja selle lähiümbruses.

Teostamis- ja kavandamisjärgus olevad äri- ja elamuprojektid toovad kaasa suureneva liikluskoormuse ning vajaduse tagada piisavad ja ohutud juurde- ja ligipääsud kõigile liiklejaile.

Paljud arendusalad on kavandatud suurte teede (põhimaanteede ja tugiteede) lähistele, mis peaksid võimaldama arendatava piirkonna hea kättesaadavuse. Teisalt võib aga iga arendaja ise- ja kooskõlastamata tegevus tekitada liikluskorraldusliku sasipuntra, mis eelkõige ohutuse kohalt lõivu maksma hakkab.

Selles küsimuses otsustati veel kord kokku tulla, et ühisele kaardile kanda võimalikud arendusalad ning sellest lähtuvalt paika panna põhimõtted nendele aladele ohutu ligipääsetavuse tagamiseks.

Lisaks annavad omavalitsused ka informatsiooni iga omavalitsuse poolt kavandatavate kergeliiklusteede kohta, et tekiks linnalähiümbruses omavahel haakuv ja sobilik kergliiklusteedevõrgustik.Teine peamine aruteluküsimus oli Rakvere ümbersõidu muutumine linnatänavaks.

Arutelul osalesid koos valdkonna spetsialistidega Rakvere, Sõmeru, Vinni vallavanemad ja Rakvere linna abilinnapea, maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna töötajad ja Viru teedevalitsuse esindajad Rainer Kuldmaa ja Janno Vilberg.

Teedevalitsuse esindajad andsid ülevaate, millest nemad lähtuvad nii planeeringutele kui ehitusprojektidele tingimusi seades.

Omavalitsuste toodud näidete põhjal on neil olnud raskusi maanteeameti kooskõlastuste saamisel.

Omavalitsused tunnistasid, et nende omavaheline informeerimine planeeringutest, mis võivad liikluskorralduslikult naaberomavalitsust mõjutada, võiks olla parem.

Ühisarutelu tulemusena leiti, et on hädavajalik intensiivsemalt hakata taotlema Pärnu-Rakvere ja Tallinn-Tartu maanteid ühendava Rakvere linnas põhjapoolt kulgeva ümbersõidu ellurakendamist.

Nimetatud ümbersõidu põhimõtteline asukoht on ju määratletud ja ka omavalitsuste üldplaneeringutes teemaaks reserveeritud. Lisaks oleks antud ümbersõit tunduvalt lühem kui praegune "lõunaring" ja võimaldaks sellelt kui üha kasvava kohaliku liikluskoormusega teelt ära suunata transiitliikluse.

Lepiti kokku teha ühispöördumine majandus- ja kommunikatsiooniministri poole alustamaks eeltöid Rakvere põhjapoolse ümbersõidu teostamiseks.Rakvere ja lähiümbruse planeeringualase ümarlaua initsiaator ja edaspidiste jätkutegevuste vedaja on Lääne-Viru Maavalitsus.

Planeeringualase ümarlaua eesmärgiks on parandada ja parendada omavalitsuste koostööd ja infovahetust planeeringute valdkonnas.Mati Jõgi,

Maavalitsuse arengu- planeeringu osakonna juhataja

32 58010
26 Aprill 2007
  Kommentaarid