Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Riik hüvitab vandaalide poolt Tallinnas ja Jõhvis tekitatud kahju

Riik hüvitab vandaalide poolt Tallinnas ja Jõhvis tekitatud kahju


Riik hüvitab viimastel päevadel aset leidnud massilistes avaliku korra rikkumistes tekitatud kahju. Selleks peab kahju kannatanu pöörduma politseisse, kust saab õiendi menetluse alustamise kohta. Õiendile tuleb lisada taotlus, mille blanketi saate dokumentide esitamisel, ja kulu tegemist tõestavad dokumendid.

Ehkki rahalised kahjud hüvitab riik, tehakse kahjunõuete koondamisel ja kahjude käsitlemisel koostööd Eesti Kindlustusseltside Liiduga, et muuta inimestele kahjude hüvitamise taotlemine lihtsamaks. Kahjude hüvitamise taotluse esitamiseks võib pöörduda nii kindlustusseltside kui rahandusministeeriumi poole. Kui teil on olemas kehtiv kindlustusleping, pöörduge taotluse esitamiseks oma kindlustusseltsi poole. Kui teil kindlustuslepingut pole, võite taotlusega pöörduda nii rahandusministeeriumisse kui lähimasse kahjukindlustusseltsi.

"Riik hüvitab kodanikele kahju - Eesti inimeste eest seismine on riigi ülesanne. Ent see ei tähenda, nagu loobuksime sellest rahast ja maksumaksja maksaks vandalismi tagajärjed kinni," rõhutas rahandusminister Ivari Padar. "Kui oleme kahjukannatanute nõuded enda kätte koondanud, nõuab riik süüdlastelt tekitatud kahju välja. Selleks esitab riik peale menetluse lõppu ja kohtupidamist kurjategijate vastu tsiviilhagid."

Praegune otsus puudutab Jõhvis ja Tallinnas aset leidnud lõhkumiste ja rüüstamiste tagajärgi. Mujal Eestis samal ajal aset leidnud vara tahtliku kahjustamisega seotud kulude hüvitamise taotlusi analüüsitakse eraldi.

Riik hüvitab kannantutele otsese varalise kahju ulatuses, mis on vajalik korrarikkumisele eelnenud olukorra taastamiseks. Riigi poolt ei kuulu hüvitamisele mittevaraline kahju ja saamata jäänud tulu. Kahju hüvitatakse tegelikule kahju kannatanule ehk rüüstatud, purustatud, süüdatud ja muu sellise tegevusega kahjustatud vara omanikule või tegelikule kulu kandjale, kes tasus endise olukorra taastamiseks tehtud korrastustööde eest.

Antud juhul käsitleb riik kõiki kahju kannatanuid võrdselt, olenemata sellest, kas vara oli kindlustatud või mitte. Kindlustatud isikud saavad riigi poolt hüvitamata kahju ulatuses (sealhulgas saamata jäänud tulu) esitada hüvitamise nõude oma kindlustusandjale, kui selline kahju kuulub kindlustuslepingu alusel hüvitamisele.

Kahjud hüvitatakse valitsuse reservist. Vastavalt taotlustele ja nende menetlemise tulemustele eraldatakse rahandusministeeriumile selleks vajalikud rahasummad.

Lisainfot kahjude hüvitamise taotlemise kohta saab rahandusministeeriumist telefonil 611 3077 või e-posti aadressil <mailto:helen.ojamaa@fin.ee> helen.ojamaa@fin.ee .

<mailto:kristi.kynnapas@fin.ee>


Kristi Künnapas
Rahandusministeerium
Kommunikatsiooniosakond
tel 611 3035
gsm 56215672
e-post: Kristi.Kynnapas@fin.ee
30 Aprill 2007
  Kommentaarid