Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Metallitöötajate ametiühingu pressiteade

Metallitööstuses kehtestati oskustöötajate miinimumpalk


Eesti Metallitöötajate Ametiühingute Föderatsioon (EMAF) sõlmis täna/3.mail Eesti Masinatööstuse Liiduga (EML) sotsiaalpartnerluse raamlepingu, mis tagab kutsetunnistusega oskustöötajatele metallitööstuses miinimumpalga 5000 krooni kuus (29.70 krooni tunnis).Leping omab siduvat jõudu ainult alla kirjutanud ühingutesse kuuluvate osapoolte suhtes, aga EMAFi ja EMLi mitte kuuluvad metalli- ja elektroonika-ala ettevõtted saavad ka lepinguga ühineda.EMAF on tööandjaid esindava EML-ga sõlminud varemgi kaks lepingut, aga raamlepingut, mis kehtestab harutasandi miinimumpalga, polnud varem allkirjastatud.Vastavalt raamlepingule vaadatakse 2007. aasta jooksul üle ületunnitöö, puhkepäevadel, õhtul, öösel ja ohtlikel töödel töötamise lisatasude suurendamise võimalused. Korralisele puhkusele lisaks püütakse anda töötajaile vastavalt võimalusele ka tasulist jõulupuhkust.Leping näeb ette, et töötasustamisel lähtutakse tehtavast tööst, töötaja panusest ja kvalifikatsioonist, töö kvaliteedist, saavutatud tootlikkuse tasemest ja ettevõtte majandustulemustest.Samuti käsitleb leping kollektiivseid töösuhteid, tööohutust, töötervishoidu, erialase täiend- ja ümberõppe korraldamist. Ette on nähtud, et ettevõte informeerib ametiühinguid ettevõtte majanduslikust olukorrast ja konsulteerib ametiühingutega muudatuste kavandamisel.Leping kehtib 3. maist 2007 kuni 31. detsembrini 2009.Lisainfo:

EMAF esimees

Endel Soon

6484 593, 55 18 311

03 Mai 2007
  Kommentaarid