Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Eestlased kiidavad peaminister Andrus Ansipi senise tegevuse heaks

*Eestlased kiidavad peaminister Andrus Ansipi senise tegevuse heaks*
*
Eesti Raadio tellitud avaliku arvamuse uuringu kohaselt toetas
peaminister Andrus Ansipi tegevust pronkssõduri mahavõtmisest kuni
tänaseni 82% eestlastest. Tallinna linnapea Edgar Savisaare tegevusele
antud ajavahemikul andis positiivse hinnangu vaid 9% eestlastest.
*TNS Emori läbi viidud uuringu kohaselt hindas peaminister Andrus Ansipi
tegevuse alates 26. aprillist kuni tänaseni heaks 82% eestlastest ja 57%
kõigist küsitletutest. Samas olid venekeelse elanikkonna hinnangud
peaministri tegevusele valdavalt negatiivsed. Ansipi tegevuse kiitis
heaks ainult 6% küsitletud muust rahvusest elanikest. Tema tegevusele
andis negatiivse hinnangu koguni 84% venekeelsetest vastajatest.

Tallinna linnapea Edgar Savisaare tegevusele andis positiivse hinnangu
9% eestlastest ja 56% muukeelsest elanikkonnast. Vene keelt kõnelevatest
elanikest arvas 16%, et Tallinna linnapea tegevus alates pronkssõduri
mahavõtmisest on olnud negatiivne, 28% ei osanud sellele küsimusele
vastata. Kõigist küsitletutest hindas Savisaare tegevust positiivseks
24% ja negatiivseks 59%.
Eesti Televisiooni (ETV) ja Eesti Raadio tegevust elanikkonna
informeerimisel alates 26. aprillist hindas positiivselt vastavalt 74%
ja 52% vastanutest. Muukeelsest elanikkonnast jälgis 27. aprillil ETV
programmi vähemalt ühe minuti 43% muukeelsest elanikkonnast, mis on neli
korda suurem kui tavalistel päevadel.

TNS Emor küsitles 2.-5. maini üle-eestilise telefoniküsitluse käigus
proportsionaalse elanikkonna mudeli alusel 501 inimest. TNS Emor on
Eesti juhtiv uuringufirma. Uuring on täismahus kättesaadav Eesti Raadio
koduleheküljel www.er.ee <http://www.er.ee/> alates 7. mai pärastlõunast.

Lisainfo:
Kersti Raudam
Eesti Raadio meedianõunik
tel 611 4427

Hanno Tomberg
Eesti Raadio uudiste- ja sporditoimetuse juhataja
tel 611 4221
07 Mai 2007
  Kommentaarid