Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Euroopa skaudijuhid kogunevad Sloveenias

Euroopa skaudijuhid kogunevad Sloveenias


5.-10. maini 2007 peetakse Sloveenias Portoro˛is Skautide
Maailmaorganisatsiooni Euroopa Regiooni konverents, mille avatseremoonia
toimub 05. mai õhtul ning esimene täistööpäev on 06. mail. Teisipäeval, 08.
mail esineb konverentsil kõnega Sloveenia peaminister
<http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Janez_Jan%C5%A1a&action=edit>
Janez Janša. Lisaks plenaaristungitele toimub konverentsi raames erinevaid
arutelusid töögruppides, mille tulemusel võetakse vastu Euroopa skautluse
strateegilised arengusuunad järgmiseks kolmeks aastaks. Konverentsil
esitatakse tavapäraselt ka aruanne kolme aasta tegevusest, valitakse uued
Euroopa Skautide Komitee liikmed, otsustatakse järgmise konverentsi
toimumise koht ja antakse ülevaade käesoleval aastal toimuvatest suurematest
üritustest.


Skautide Euroopa Regiooni konverents toimub iga kolmas aasta ja sellel
osalevad Euroopa riikide skaudiorganisatsioonid. Eesti Skautide Ühingut
(ESÜ) esindavad peaskaut Siimon Haamer ja välissekretär Tanel Peets.


Eelmise kolme aasta jooksul oli Euroopa Regiooni üheks eesmärgiks
kvaliteetse skautluse viimine võimalikult paljude noorteni. Järgneval
perioodil soovitakse rohkem tähelepanu pöörata Euroopa Regiooni
liikmesorganisatsioonide vajadustele ja huvidele, et aidata kaasa rahvuslike
skaudiorganisatsioonide arengule ning kohandumisele tulenevalt ühiskonna ja
noorte olukorrast ja soovidest. Konverentsi raames valmiva arengukava
2007-2010 üheks osaks on ka vabatahtliku töö väärtustamine, keskendumine
16-22-aastaste vanusegrupile, organisatsiooni avatud juhtimise ja
valdkondadeülese partnerluse tagamine. Nimetatud arengusuunad haakuvad
vägagi hästi tänase Eesti Skautide Ühingu lähiaastate prioriteetidega.Konverents on heaks väljundiks koos teiste Euroopa skaudiorganisatsioonide
esindajatega üheskoos tunnetada skautluse ülemaailmset mõõdet, jagada
kogemusi ning arendada omavahelist koostööd.


2007. aastal tähistavad skaudid kogu maailmas skautluse 100. ning Eesti
skautlus 95. sünnipäeva. Paarikümneliikmelisest poisterühmast, kes kogunes
1907. aasta 1. augustil Robert Baden-Powelli juhtimisel Inglismaal Brownsea
saarele esimest skaudilaagrit pidama on tänaseks kasvanud välja peaaegu kogu
maailma hõlmav, ligi 30-miljonilise liikmeskonnaga noorteorganisatsioon.

Skautliku tegevuse põhimõtteks on õppimine läbi tegevuse ja sümboliks liilia
– aususe ja puhtuse sümbol, mille Baden-Powell võttis üle rüütlitelt.
Sarnaselt rüütlitele hindavad skaudid ausust, siirust ja väärikust. 20.
sajandi alguses kehtinud tavade järgi ei olnud võimalik poisse ja tüdrukuid
samasse organisatsiooni ühendada. Nüüdseks on need piirid maailmas kadumas
ja tänapäeval on kõik Euroopa skaudiorganisatsioonid avatud noortele
sõltumata soost.Eesti Skautide Ühing on 1912. aastal alguse saanud ja 1940-1988 keelustatud
Eesti skautluse järjepidevuse kandjaks ja koondades üle 1000 liikme üks
suuremaid noorteorganisatsioone Eestis.

Eesti skaudid olid 1922. aastal loodud Skautide Maailmaorganisatsiooni
asutajaliikmeteks ja Eesti liikmestaatus taastati 1996. aastal.

Lisainfo:


Siimon Haamer

Peaskaut
Mob. 51 59 127Kristjan Pomm

Avalike suhete juht

Mob. 50 97 110<http://www.skaut.ee/> www.skaut.ee
<http://www.scout.org/> www.scout.org

Eesti Skautide Ühing

Tel/Fax: 646 65 30

Mob: 53 44 51 71

E-mail: info@skaut.ee

www.skaut.ee
05 Mai 2007
  Kommentaarid