Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Keskkonnaministeerium sai volitused Tartu Puukooli tegevuse lõpetamise

Keskkonnaministeerium sai volitused Tartu Puukooli tegevuse
lõpetamiseks

Vabariigi Valitsus andis keskkonnaministeeriumile volitused lõpetada
AS-i Tartu Puukool tegevus ning anda istikute kasvatamine ja müük üle
keskkonnaministeeriumi valitsemisalas olevale Riigimetsa Majandamise
Keskusele (RMK).

Keskkonnaministeerium pidas otstarbekaks siduda puukooli senise
tegevuse RMK-ga, kuna RMK-l on olemas vajalik infrastruktuur, varalised
ressursid ja teadmised erineva istutusmaterjali tootmiseks. Tartu
Puukooli varade üleandmine toimub aasta jooksul. AS Tartu Puukool kuulub
täielikult riigile, aktsiate valitsejaks on keskkonnaministeerium.
Seisuga 31. detsember 2006 oli ettevõtte aktsiakapitali suurus 849 000
krooni.

AS-i Tartu Puukool lõpetamine ja vara üleandmine RMK valdusse võimaldab
puukooli seemlaid ja klooniarhiive hallata kompleksselt koos teiste RMK
majandatavate seemlatega ning säilitada ja täiendada
dekoratiivistutusmaterjali emaistandusi, et tagada eeldused kodumaiste
dekoratiivtaimede tootmiseks ja levitamiseks. Samuti võimaldab ühinemine
laiendada kodumaiste ilupuude tootmist ja tagada selle jätkusuutlikkus,
investeerides tootmisvahenditesse ja seadmetesse ning suurendades
tootmise mahtu. Ka võimaldab ühinemine rajada Lõuna-Eestit
metsaistutusmaterjaliga varustav külmladu, mille lõplikuks
valmisehitamiseks puudusid Tartu Puukoolil piisavad vahendid.

AS-i Tartu Puukool põhitegevusalaks on dekoratiivistutsmaterjali
kasvatamine ja müük. Puukooli kasutataval territooriumil alustati
istikute kasvatamist 1960. aastal ning see on varem kuulunud Tartu
Metsamajandi ja Eesti Metsainstituudi koosseisu. Alates 1997. aasta
märtsist tegutsetakse AS Tartu Puukool nime all. Puukool kasutab
31,15 hektari suurust ala Tartu linna serval. Tootmises on ligi 200
erinevat puu- ja põõsaliiki. Istikud on valdavalt eestimaise päritoluga.


Ettevõtte müügitulu 2004. aastal oli 3,64 miljonit krooni ja 2005.
aastal 4,39 miljonit krooni. Dividende maksti neil aastatel riigile
vastavalt 17 000 ja 5000 krooni. Kolme viimase aastaga on investeeritud
685 000 krooni, vajadus investeeringute järele oleks kolme järgmise
aasta jooksul umbes 7 miljonit krooni.

Puukoolis töötab alaliselt 20 töötajat, hooajaliselt suureneb töötajate
arv 10 võrra. Kõigile töötajatele tehakse pakkumine asuda tööle RMK-sse.
Aktsiaseltsi lõpetamisega täiendavaid majanduslikke kulutusi ei kaasne.Lisainfo:
Margus Kõiva,
Keskkonnaministeeriumi õigusosakonna jurist
626 2904
04 Mai 2007
  Kommentaarid