Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
L-Viru maavalitsuse eelinfo 19.nädal

Lääne-Viru Maavalitsuse eelinfo7.-8.mai

Maavanem Urmas Tamm maavanemate ja regionaalministri ühisvisiidil Brüsselis, teda asendab maasekretär Tarmo Mikkal.Maavalitsuse haridus ja kultuuriosakonna juhataja Marge Lepik Tallinna Ülikoolis koolinõunike koolitusel. (Info Marge Lepik 32 58 030)7.-11.mai

Riiklik järelevalve Väike-Maarja Õppekeskuses. (Info Marge Lepik 32 58 030)Esmaspäev, 7. mai
VIROL juhatuse koosolek maavalitsuse rõdutoas algusega kell 15.00.
Päevakorras: maakondliku arengustrateegia heakskiitmine ja arenguleppega ühinemine, koostööst Gävleborgi omavalitsuste liiduga, 3+3 koostöö perspektiivid, juunikuine üldkoosolek, omavalitsusteliidu aastapäeva tähistamisest suvepäevadel jt küsimused.

(Info VIROL tegevdirektor Jaan Lõõnik 32 58 045)Teisipäev, 8.mai

Maavalitsuse kultuurispetsialist Eesti regionaalse kultuuripoliitika nõukoda korralisel istungil Rahvakultuuri arendus- ja koolituskeskuses Tallinnas. Päevakorras: kohtumine kultuuriminister Laine Jänesega; laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide riikliku toetusprogrammi toimimisest, kokkuvõte 2006.aastast; ülevaade rahvakultuuri andmebaasi koostamisest jm jooksvad küsimused. (Info Valdur Liiv 32 58 036)Maavalitsuse sporditööspetsialist Olev Raudsepp Eesti regionaalse spordinõukogu koosolekul Tallinnas. Päevakorras on kohtumised kultuuriminister Laine Jänesega, Eesti Koolispordi Liidu ja Eestimaa spordiliit Jõud peasekretäriga; riigieelarvelise liikumisharrastuse toetuse jaotuse põhimõtted, projekti "Sportlik koolivaheaeg" läbiviimine, 2008.a riigieelarve spordi osa tutvustus, 2006.a eraldatud harrastusspordi toetuse kasutamise analüüs. (täpsem info 32 58 038).6. klassi matemaatika tasemetöö. (Info Moonika Mägipõld 32 58 035)Kolmapäev, 9.mai

Maakonna planeerimissuundumuste alane seminar algusega kell 9.00 Kohala mõisa

talveaias planeerimisteemadest huvitatud isikutele: omavalitsustele, planeeringute kooskõlastajatele, planeerimisalasest koostööst huvitatud isikutele, olemasolevatele ja potentsiaalsete detailplaneeringute koostajatele Lääne-Virumaal.

Ajakava: 9.00 avasõnad.

9.15 planeerimisalane tegevus Lääne-Virumaal ja maavalitsuse tegevusest. Katri Ruut, L-Viru maavalitsus

9.45 Hendrikson & Co nägemus üldplaneeringutest Lääne-Virumaal. Omavalitsus kui koostaja vs planeerimisfirma. Peep Lepik

11.45 detailplaneeringutest maakonnas. OÜ Projekteerimiskeskus, Külli Õisma

13.45 Lõunapaus

14.15 ajurünnak maakonna planeeringus käsitletavatel potentsiaalsetel teemadel: põhjarannik (sh väikesadamad, tuuleenergia); maakonna keskuse arendamise suunad, võimalused, tegevused; joonehitised (riigimaantee, raudtee, torujuhe, kõrgepingeliin)

(info maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna planeerimisspetsialist Katri Ruut 32 58 016)Maavalitsuse osakonnajuhatajate strateegilise juhtimise koolitus kell 13.00-17.00 Nurga külalistemajas. (Info Ene Lepik 32 58 000)Neljapäev, 10.mai

Maavanem Urmas Tamme ja Tallinna Tehnopargi Tehnopol juhi Raivo Tamkivi kohtumine kell 10.00 Eesti regionaalse innovatsioonistrateegia teemal maavanema kabinetis.Maavanem Urmas Tamm Rakverre kavandatava politsei ja päästemaja töögrupi koosolekul maavalitsuses kell 13.00.Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja kt Marge Lepik Põlula koolis tutvumas kooli ja lasteaiaga.Reede, 11.mai

Kell 10.00 maavalitsuse saalis kohaliku omaalgatuse programmi komisjoni koosolek (info arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Mati Jõgi 32 58 010)Võidutule läbiviimise tseremoonia korraldamise nõupidamine Tamsalu vallamajas kell 10.00. (Info Valdur Liiv 32 58 036)Maakonna nõustamiskomisjoni koosolek Kadrinas. (Info Monica Jaanimets 32 58 034)Pajusti lasteaed "Tõrutõnn" 35.aastapäeva aktus kell 16.00 Pajustis.
04 Mai 2007
  Kommentaarid