Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
ATV-dega lõbusõitjad häirivad loomastikku sigimisperioodil

ATV-dega lõbusõitjad häirivad loomastikku sigimisperioodil

Riiklik Looduskaitsekeskus tuletab meelde, et kaitsealadel on ATV-dega
sõitmine väljaspool avalikult kasutatavaid teid keelatud.
Teema on eriti aktuaalne loomastiku sigimisperioodi tõttu.

Liikluspiirangud ATV-dega kaitsealadel sõiduks on kehtestatud
looduskaitseseaduse ja liiklusseadusega. Lisaks reguleerivad sõitu
kaitsealal iga kaitseala eeskirjad, mõnedel kaitseladel on ATV-dega sõit
üldse keelatud.
Lõbusõiduks kaitsealal väljsapool avalikult kasutatavaid teid ei anna
õigust ka see, kui ATV on registreeritud traktorina. Väljaspool teid
võib ATV-ga kaitsealadel sõita vaid metsa- ja põllumajandustööde
tegemiseks kas omal maal või maaomaniku nõusolekul, samuti järelevalve- ja päästetööde tegemieks.

Piirangud ATV-dele on kehtestatud seetõttu, et selle hea
läbipääsuvõimega ja väikesemõõdulise sõidukiga sõidetakse ka seal, kuhu
muidu liiklema ei pääse ja kahjustatakse taimkatet, mille taastumine
sõltuvalt kasvukohast võib aega võtta isegi aastakümneid. Lisaks
põhjustavad ATV-d sõitmisel tugevat müra, praegu aga on Eesti metsades
loomastiku sigimisperiood. Alates 15.aprillist kuni 15. juunini on Eesti
riigimetsades kuulutatud välja ka raierahu.

Lindude pesitsusaktiivsuse tipp-perioodil aprilli keskpaigast juuli
lõpuni pesitseb Eesti metsades miljoneid linnupaare. Kui pesitsuse ajal
lõhutakse pesa või haudeperioodil häiritakse pesal istuvat lindu, võib
ta pesa hüljata. Uue pesa ehituseks ja teiseks haudeperioodiks ei pruugi
aga aega ja energiat enam jätkuda.
Probleem on ka see, et ATV-dega sõitjad peletavad pojad vanaloomadest
eemale ning nii kasvab kevadsuvisel perioodil auto alla jäänud noorte
loomade arv.

ATV-dega kaitsealadel sõitmisest tuleks teatada Keskkonnainspektsiooni
tasuta valvetelefonile 1313 või politseipolitseiprefektuuri korrapidajale. Teatada võib ka kohalikule konstaablile. Õiguserikkumisi menetlevad nii Keskkonnainspektsioon kui ka Politseiamet.

Aet Truu
LKK kommunikatsioonijuht
tel. 51 08854
aet.truu@lk.ee
08 Mai 2007
  Kommentaarid