Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Eerik Kumari preemia sai mullateadlane Loit Reintam

Eerik Kumari preemia sai mullateadlane Loit Reintam

Äsja andis keskkonnaminister Jaanus Tamkivi Tallinna Botaanikaaias
toimuval looduskaitsekuu avaüritusel üle tänavuse Eerik Kumari
looduskaitsepreemia. Järjekorras juba 19. preemia laureaadiks valis
komisjon teeneka mullateadlase ja bioloogiadoktori akadeemik Loit
Reintami.

“Ei ole kahtlust, et akadeemik Loit Reintam on Eesti parim muldade
tundja ja tulemuslikum kaitsja,” põhjendas valikut Kumari-nimelise
preemia määramise komisjoni tööd juhtinud Keskkonnaministeeriumi
asekantsler Uno Veering. “Lisaks sellele, et ta on väsimatult
propageerinud mulda kui esmatähtsat loodusvara, on Reintam ka Eesti üks
teenekamaid ökolooge ja looduskaitsjaid.”

Kauaaegne Eesti Maaülikooli õppejõud (100 semestrit õppejõuametit!)
Loit Reintam on tuhandetele tudengitele õpetanud mullateadust,
mullageograafiat, muldade kaardistamist ja hindamist, ökoloogiat,
keskkonna- ja looduskaitset. Ta on olnud agronoomiateaduskonna dekaan,
mullateaduse ja agrokeemia kateedri juhataja, ökoloogia ja agrokeemia
õppetooli juhataja, mullateaduse ja agrokeemia instituudi professor.
Praegu on Loit Reintam küll pensionil, kuid jätkab aktiivset
teadustegevust, olles ka TA looduskaitse komisjoni liige.

Loit Reintami panus looduskaitsjana on samuti suur. Tema
populaarteaduslikud ja publitsistlikud artiklid on avardanud lugejate
silmaringi loodusväärtuste hindamisel. Reintam oli 1989. aasta
looduskaitsekuu, mille teema oli maa ja mulla kaitse, peamine
initsiaator. 1987. aastal korraldas ta Eerik Kumari 75.
sünniaastapäevale pühendatud ettekandepäeva mullakaitse
probleemidest. Eestimaa hea tundjana pakuvad tema juhitud õppesõidud
palju teadmisi maastikest, mullast, põllumajandusest, looduskaitsest,
metsast, kodu- ja kultuuriloost. Kolleegid hindavad teda kui äärmiselt
täpset ja korrektset meest, kes on oma tööd teinud sama aateliselt
ning põhimõttekindlalt nagu Eerik Kumari.

“Kaheksa esitatud kandidaadi hulgast oli Loit Reintam kõige
väärilisem Eerik Kumari looduskaitsepreemia kandidaat,” kinnitas
Veering.

Keskkonnaministeerium on looduskaitsekuu raames Eerik Kumari nimelist
preemiat välja andnud alates 1989. aastast. Preemia eesmärgiks on
isikute ja asutuste tööde esiletõstmine looduslike koosluste, liikide ja
üksikobjektide kaitsel ning looduskaitseliste teadmiste levitamisel ja
propageerimisel. Esimese preemia sai Fred Jüssi, möödunud aastal
tunnustati pikaajalise looduskaitselise tegevuse ning aktiivse lindude
kaitsmise, uurimise ja tutvustamise populariseerimise eest Tiit
Randlat.

Eerik Kumari (1912*1984) oli ligi 30 aastat Eesti Teaduste Akadeemia
looduskaitse komisjoni esimees, kelle eestvõttel algatati Eesti punase
raamatu pidamine. Maailmas teatakse ornitoloogiaprofessor Eerik Kumarit
kui Eesti linnuteadusele ja looduskaitsele alusepanijat.

Eerik Kumari preemia suurus on 30 000 krooni.

Lisainfo:
Agnes Jürgens,
Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik
626 2811

Taustainfo:
Preemia saanud
1. Fred Jüssi (1989), loodusfotograaf, loodusteemaliste saadete autor
2. Aare Mäemets (1990), järveuurija
3. Rein Maran (1991), loodusfilmide autor
4. Viktor Masing (1992), loodushoiu ja loodusteaduste propageerija, TÜ
professor
5. Mari Reitalu (1993), botaanik, looduskaitseametnik
6. Madis Aruja (1994), tunnustatud looduskaitsetegelane
7. Ilse ja Lemming Rootsmäe (1995), Tartu meedikud-looduseuurijad
8. Arvi Järvekülg, Linda Metsaorg (1996), jõgedeuurija ja tunnustatud
bioloogiaõpetaja
9. Hella Kink, Juhan Lepasaar (1997), tuntud hüdrogeoloog ja
looduselugude autor
10. Vaike Hang, Anto Raukas (1998), LK sekretär ja tuntud geoloog,
akadeemik
11. Vilju Lilleleht (1999), E. Kumari õpilane, tuntud ornitoloog
12. Veljo Ranniku (2000), teeneline looduskaitsja
13. Ann Marvet (2001), Eesti Looduse kauaaegne toimetaja
14. Edgar Valter (2002), kunstnik ja k
irjanik
15. Jaan Eilart (2003), kultuuriloolane, looduskaitsetegelane
16. Tiit Leito (2004), loodusfotograaf, loodusraamatute autor,
looduskaitsja
17. Enn-Aavo Pirrus (2005), geoloog
18. Tiit Randla (2006), teeneline looduskaitsja, ornitoloog
14 Mai 2007
  Kommentaarid