Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Ilmunud on kogumik „Sotsiaalsektor arvudes“

Ilmunud on kogumik „Sotsiaalsektor arvudes“Ilmunud on iga-aastane sotsiaalministeeriumi poolt väljaantav statistikakogumik „Sotsiaalsektor arvudes“, kuhu on koondatud olulisemad näitajad sotsiaal-, töö- ja tervisevaldkonna kohta.Sotsiaalpoliitika info ja analüüsi osakonna juhataja Anneli Kähriku sõnul pakub selline teave huvi kõigile neile, kes soovivad saada teavet Eesti ühiskonnas ja sotsiaalsektorist toimuvatest muutustest.„Otsuste tegemisel on oluline jälgida, kuidas statistilised näitajad on ajas muutunud. Saadud andmed on abiks poliitikate kujundamisel, tegevuste hindamisel ja viitavad esilekerkinud probleemidele,” lisas Kährik.Väljaanne on koostatud peamiselt sotsiaalministeeriumi poolt kogutud statistika põhjal. Lugemise hõlbustamiseks on arvandmete kohta esitatud kokkuvõtvad analüüsid ning joonised. Statistilised andmed on esitatud põhiliselt aastate 1995-2005 kohta.Kogumikus on üheksa peatükki, mis kajastavad järgmiseid teemasid: rahvastik, elatustase ja vaesus, tööturg, töökeskkond, sooline võrdõiguslikkus, tervishoid, peretoetused pensionid ja puuetega inimeste toetused, sotsiaalhoolekanne, sotsiaalse kaitse kulutused. Selles kogumikus on põhjalikumalt käsitletud elanikkonna hinnanguid oma tervisele ja arstiabile, samuti antakse ülevaade soolise võrdõiguslikkuse uuringu tulemustest.Lisaks statistikakogumikule on sotsiaalministeeriumi poliitikaanalüüsile pühendatud toimetistesarjas ilmunud kaks uut trükist - sotsiaalministeeriumi läbi viidud uuringu „Puuetega inimeste toimetulek ja vajadused” kokkuvõte ning Tartu ülikoolis koostatud artiklite kogumik „Mees sotsiaaluuringu subjektina” .Sotsiaalministeeriumi toimetised on eelretsenseeritav sari, mille

eesmärgiks on esitada ülevaateid sotsiaal-, töö- ja tervisepoliitikaga seonduvatest

analüüsidest.Kõik trükised on elektrooniliselt kättesaadavad sotsiaalministeeriumi kodulehel - http://www.sm.ee/est/pages/goproweb1363Eli Lilles

Sotsiaalministeeriumi pressiesindaja

+372 62 69 321

+372 56 988 110

Eli.Lilles@sm.ee

www.sm.ee
17 Mai 2007
  Kommentaarid