Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
EAS toetab Kiviõli tööstusala kasutuselevõtmise uuringut

EAS toetab Kiviõli tööstusala kasutuselevõtmise uuringutEttevõtluse Arendamise Sihtasutus otsustas toetada Kiviõli Linnavalitsuse poolt EAS-i Piirkondliku arengu kavandamise programmile esitatud projektitaotlust „Kiviõli tööstusala kasutuselevõtmise uuring ja teostatavus-tasuvusanalüüs”.Projekti eesmärgiks on luua uuringu ja teostatavus-tasuvusanalüüsi toel alus Kiviõli tööstusala süsteemseks ja koordineeritud arendamiseks ning esimese etapi konkreetseteks arendustegevusteks investeeringuprojektide näol. Projekti käigust tehakse valmis Kiviõli tööstusala kasutuselevõtmise uuring ja koostatakse esimese etapi arendamise teostatavus-tasuvusanalüüs.Kiviõli linna esindaja projektis Anu Needo arvates on Kiviõli tööstusala uuring ja teostatavus-tasuvusanalüüs hädavajalik juba lähtuvalt sellest, et eelmisel aastal IVEK-iga koostöös läbi viidud projekt „FinEst Business Networks II” valmistas ette materjalid ida-Viru tööstusalade ühisturundamiseks.„Valminud on ühine logo, trükised ja tööstusalade kodulehekülg www.ivia.ee mida tuleb jooksvalt täiendada, et info seal oleks aja- ja asjakohane. Samuti on linnas tihti käinud ettevõtjaid mujalt Eestist ning ka väljastpoolt, kes on olnud huvitatud uute ettevõtete rajamisest siia,” lisas Needo.Kiviõli Linnavalitsus on tööstusala uuringute ning teostatavus-tasuvusanalüüsi koostamiseks sõlminud lepingu MTÜ–ga Ida-Viru Tööstuse Arendamise Keskus IDC, mida esindab Valdek Haugas.Haugase sõnul on siiamaani selle üle mõtteid kogutud ja nüüd käivitatakse ka uuring. „Koostöös OÜ Kumulus teeme uuringu valmis oktoobri lõpus ja esitame linnale. Uuringu tulemusena saab määratletud Kiviõlis piirkond, kuhu saab hakata arendama erinevat laadi ettevõtlust. Püüame seda määratleda mitte ainult tööstusalana, vaid ka ettevõtlusalana. Üks oluline osa on ka olemasolevate ressursside määratlemine – soojus, elekter, vesi -, et saaks määratleda valdkonnad mida edasi arenda. Tänu sellele projektile saab linn määratleda ära edasised arengusuunad.”Projekt aitab kaasa Kiviõli linna arengupotentsiaali ja arengueelduste ärakasutamisele (Kiviõli linna tugevuseks on tööstusressurss: maa, infrastruktuur, tööjõud), mis omakorda loob eeldused ettevõtluse arenguks, investeeringute kaasamiseks ja töökohtade tekkeks piirkonda ning piirkonna elukeskkonna ja –kvaliteedi parandamiseks. Tööstusala esimese etapi detailse teostatavus-tasuvusanalüüsil baseeruvalt on võimalik kavandada järgnevaid investeeringuprojekte, s.h. avaliku sektori ja EL struktuurifondide toel.Projekt kestab 2007.aasta oktoobri lõpuni, selle käigus on planeeritud mõned laiemapõhjalised seminarid-nõupidamised kõigile asjast huvitatud sihtgruppidele. Sellekohaseid reklaame jälgige Kiviõli linna koduleheküljel.Projekti kogumaksumus on 224 000.- krooni, millest EAS-i toetus moodustab 85 protsenti. Ülejäänud summa tagab omafinantseeringuna Kiviõli linn. Toetusleping EAS-iga on sõlmitud ning ettevalmistused uuringuteks on alanud.
21 Mai 2007
  Kommentaarid