Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Regionaalminister Vallo Reimaa toetab Leipzigi Harta heakskiitmist

Regionaalminister Vallo Reimaa toetab Leipzigi Harta heakskiitmistNeljapäeval ja reedel, 24.- 25. mail, osaleb regionaalminister Vallo Reimaa Euroopa Liidu ministrite linnade arengu ja territoriaalse ühtekuuluvuse alasel mitteametlikul kohtumisel Leipzigis, kus lepitakse kokku Leipzigi Harta üldistes linnade arengu poliitika põhimõtetes ja strateegias.Vallo Reimaa esindab Leipzigis Eesti seisukohta, mis põhimõtteliselt toetab harta heakskiitmist, kuid Reimaa juhib siiski tähelepanu asjaolule, et liikmesriikide linnade probleemistik on väga mitmekesine sõltudes konkreetse liikmesriigi linnade arengustaadiumidest ja siseoludest.„Mitmed hartas toodud põhimõtted on kantud pigem suurlinnade problemaatikast. Eesti linnade peamised väljakutsed tänasel päeval seonduvad aga esmajoones majandusarengu, ruumilise planeerimise ja valglinnastumisega,“ ütles Vallo Reimaa. Reimaa sõnul on hartas toodud sisuline kontseptsioon linnaprobleemide lahendamisel siiski igati positiivne ning muutub ka Eesti suhtes tulevikus ilmselt asjakohasemaks.Leipzigi Harta peab andma uue tõuke säästvate linnade kujundamisele. Harta toetab oma sisult Euroopa Liidu Säästva Arengu Strateegiat ning rõhutab olulist põhimõtet, et kõik kolm säästva arengu printsiibi mõõdet – majanduslik areng, sotsiaalne tasakaal ja ühtekuuluvus ning keskkonna aspektidega arvestamine – peavad linnade arendamisel leidma võrdväärset arvestamist.Lepizigis arutatakse ka Euroopa Liidu territoriaalse arengu agenda eelnõud, mille eesmärgiks on tugevdada regioonide territoriaalset sidusust. „Eesti toetab Euroopa Liidu territoriaalse arengu agenda heakskiitmist. Samas peab Eesti soovitavaks pöörata põhitähelepanu just nendele ruumilise arengu küsimustele, mille lahendamine nõuab liikmesriikide ühiseid jõupingutusi. Samuti tuleks senisest enam arvestada Euroopa Liidu erinevate piirkondade kultuuriliste, geograafiliste ja asustuse erinevustega,“ selgitas regionaalminister Vallo Reimaa Eesti seisukohta kõnealuse agenda suhtes.Regionaalminister on seisukohal, et territoriaalse ühtekuuluvuse ning linna- ja maapiirkondade arenguvajaduste tugevam rõhutamine Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika raamistikus on väga oluline. „Tulevikus pöörame senisest oluliselt enam tähelepanu meie linnade spetsiifilistele arenguküsimustele nii struktuurifondide toetuste kui siseriiklike tegevuste puhul,“ lubas Reimaa.

Regionaalministrit saadavad visiidil siseministeeriumi rahvastiku ja regionaalala asekantsler Einike Uri ning planeeringute osakonna juhataja Jüri Lass.

Anna-Maria Veidemann

PressinõunikAvalike suhete osakond:
Osakonnajuhataja ülesannetes Katrin Vides – tel: 612 5032; 52 76 806; katrin.vides@siseministeerium.ee
Pressinõunik Kristina Kareva - tel: 612 5227; 52 56 542; kristina.kareva@siseministeerium.ee
Pressinõunik Kristina Leer – tel: 612 5033; 51 27 089; kristina.leer@siseministeerium.ee
Pressinõunik Anna-Maria Veidemann – tel: 6125034; 53416596; anna-maria.veidemann@siseministeerium.ee
Faks: 612 5077; e-post: info@siseministeerium.ee
23 Mai 2007
  Kommentaarid