Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Valitsus kinnitas rahapesuvastase komisjoni teise tegevusaruande

Valitsus kinnitas rahapesuvastase komisjoni teise tegevusaruande


Tänasel istungil kinnitas valitsus aasta aega tegutsenud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni teise tegevusaruande.

Komisjon tegi valitsusele ettepaneku pöörata rahapesu ning terrorismi rahastamise tõkestamisele senisest veelgi rohkem tähelepanu. "Eesti majanduse tänane hea käekäik sõltub ka edaspidi suuresti meie atraktiivsest ettevõtluskeskkonnast ning Eesti finantssektori usaldusväärsusest ja heast mainest," selgitas komisjoni juht, rahandusminister Ivari Padar. "Rahapesu ohustab iga õigusriigi majandust. Meenutagem kasvõi Lätis tekkinud probleeme, kui sealsed pangad sattusid rahapesukahtluse alla ja nende Ameerika korrespondentarved suleti. Olukord mõjus väga negatiivselt Läti mainele."

Komisjon annab aruandes ülevaate rahapesu vastase võitluse vallas viimase poole aasta jooksul Eestis tehtust. Muuhulgas on suurenenud rahapesu andmebüroo rahalised vahendid ning töötajate arv, samuti on loodud kriminaaltulu jälitamisele spetsialiseerunud üksus. Rahapesu andmebüroo on koostöös sise- ja justiitsministeeriumiga asunud välja töötama spetsiaalset mudelit rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alase statistika kogumiseks ja tegeletakse ka statistikasüsteemi tõhususe analüüsiga. Justiitsministeeriumil on kavas korraldada tänavu prokuröridele ja kohtunikele rahapesu alane koolitus, mille läbiviijateks on kogemustega eksperdid mitmetest EL liikmesriikidest. Rahandusministeerium analüüsib ka ülejäänud rahapesu teemadega kokku puutuvate asutuste ja erasektori ettevõtete koolitusvajadusi ning rahapesu andmebüroo viib läbi vastavad koolitused.

"Samuti oleme teinud tublit tööd rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse uue redaktsiooniga," rääkis minister Ivari Padar. "See saab valmis veel tänavu ja toob muu hulgas kaasa informeerimiskohustuse laienemise - ettevõtjad peavad senisest enam teavitama rahapesu andmebürood suurtest sularahatehingutest. Ka karmistuvad nõuded, millist infot peavad ettevõtjad klientidelt suurte tehingute puhul küsima - näiteks pank peab kliendilt suurte tehingute puhul uurima senisest enam tausta."

Lisaks tegeleb komisjon ettevalmistustega Euroopa nõukogu rahapesu vastase võitlusega tegeleva ekspertkomitee Moneyval'i hindamisvisiidiks Eestisse, mis toimub 2008. aasta algul. "Selleks ajaks peame likvideerima mõned probleemid," kommenteeris rahandusminister. "Moneyval'i hindamisvisiit on omamoodi termomeeter: mitmete riikide, näiteks Ungari ja enne nimetatud Läti, majandusi on sellistel hindamisvisiitidel saadud halbade tulemuste järel tabanud probleemid. Ungari praegune olukord on teatud osas saanud alguse riigi vähesest huvist lahendada rahapesu tõkestamise seadusandluse ebapiisavusest tekkinud kitsaskohti."

Valitsuse korraldusega eelmise aasta maikuus moodustatud komisjoni liikmeteks on esindajad finantsinspektsioonist, maksu- ja tolliametist, Eesti Pangast, riigiprokuratuurist, välis-, justiits-, rahandus- ja siseministeeriumist, samuti politsei- ja kaitsepolitseiametist ning keskkriminaalpolitseist. Komisjoni esimees on rahandusminister Ivari Padar.

Komisjoni töö sisuks on valdkonnaga seotud küsimuste analüüs ning probleemidele ühiste lahenduste väljatöötamine. Sealhulgas koordineerib komisjon vastavate õigusaktide rakendamist ja väljatöötamist. Samuti teeb komisjon ettepanekuid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmete tõhustamiseks, osaleb rahvusvahelises koostöös ning Euroopa Liidu vastava poliitika väljatöötamises.

Lisainfo:
Kristi Künnapas
Rahandusministeerium
Kommunikatsiooniosakond
Tel. 611 3035
Mob. 56 215 672
E-post: kristi.kynnapas@fin.ee
24 Mai 2007
  Kommentaarid