Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Rahandusministeerium andis välja uue riigihangete juhise


Rahandusministeerium andis välja uue riigihangete juhise


Rahandusministeerium andis välja uue riigihangete juhise, et toetada riigihangete korraldajaid uue riigihangete seaduse rakendamisel ja kujundada ühtseid arusaamu hankemenetluses tekkivate küsimuste lahendamisest.

Juhise väljaandmist rahastati Euroopa Liidu üleminekutoetuse projekti 2004/006-270.02.02 "Rakendussuutlikkuse parandamine riigihangete valdkonnas" vahenditest.

Juhise saamiseks võtke palun ühendust rahandusministeeriumi riigihangete talituse peaspetsialist Tarmo Võidulaga e-posti aadressil tarmo.voidula@fin.ee või telefonil 6113756. Juhise elektroonilise versiooni leiate rahandusministeeriumi veebilehelt rubriigist riigihanked aadressil http://www.fin.ee/?id=76401

Jätkuvalt nõustab eelnimetatud projekti toel riigihangete korraldajaid ka riigihangete nõustaja Kalju Vainola, kes vastab uue riigihangete seaduse rakendamisel tekkinud küsimustele teisipäeviti ja neljapäeviti kell 9-13 telefonil 611 3080. Küsimusi võib saata ka meilitsi aadressil riigihanked@fin.ee .

1. mail jõustus uus riigihangete seadus, mille väljatöötamise eesmärgiks oli viia riigihangete korraldamine Eesti täiel määral kooskõlla Euroopa Liidu reeglitega ning muuta hankemenetluse korraldamise reeglid selgemaks, paindlikumaks ja läbipaistvamaks.

Äsja jõustunud seaduses on mitmeid uuendusi, mis muudavad hangete süsteemi lihtsamaks nii hankijale kui pakkujale ning maksumaksja raha kasutamise riigihangetes läbipaistvamaks ja arusaadavamaks kodanikule.

Seadusega on ette nähtud ka võimalused elektrooniliste riigihangete arendamiseks ja keskkonnahoidlikkuse arvestamiseks riigihangetel.

Et senised siseriiklikud hangete piirmäärad olid muutunud majanduslikult põhjendamatuks ja hanke korraldamise kulu ületas väiksemate hangete puhul saadava kokkuhoiu, muutusid ka riigihangete piirmäärad ehk maksumused, millest alates tuleb hange korraldada. Tänavu tõusid piirmäärad asjade-teenuste puhul 30 000 euroni ja ehitustööde puhul 190 000 euroni, alates 2008. aastast on need aga vastavalt 40 000 ja 250 000 eurot.

Allpool rahvusvahelist piirmäära on hankijal õigus vabalt valida, kas kasutada avatud hankemenetlust, piiratud hankemenetlust, võistlevat dialoogi või väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlust. Võistlev dialoog on uus hanemenetluse vorm, mis võimaldab enne lõplike pakkumiste esitamist tehniliste lahenduste üle läbi rääkida. See menetlus on eriti sobiv keerukate projektide teostamisel, muu hulgas ka avaliku ja erasektori koostööprojektide puhul.

Riigi, kohaliku omavalituse või muud avaliku sektori enamusosalusega äriühingud ei pea enam korraldama riigihankeid, välja arvatud juhul, kui nad on võrgustikega seotud hankijad või kui nad tegutsevad avalikes huvides, millel ei ole tööstuslikku ega ärilist iseloomu.

Riigihangete suurema läbipaistvuse huvides peavad hankijad pärast hankemenetluse lõppu esitama riigihangete registrile senisest põhjalikuma aruande ning pärast hankelepingu lõppemist selle lisa, kus kajastatakse hankelepingu muudatusi ja täitmise erisusi. Nüüdsest võivad raamlepingu sõlmida kõik hankijad, milles kehtestatud põhiliste tingimuste alusel saab sõlmida üksiklepinguid raamlepingu kehtivusaja jooksul.

Riikliku järelevalve tõhustamiseks on loodud eeldus järelevalve teostamiseks käimasolevatele riigihangetele.

Hankelepingute sõlmimise protseduur on viidud kooskõlla võlaõigusseadusega. Näiteks avatud menetluse puhul peavad kõik lepingu tingimused sisalduma hankedokumentides ja pakkumuses. See ei võimalda lepingu sõlmimisel esialgsete, avalikult välja kuulutatud hanketingimuste muutmist.

Vaidlustuste lahendamiseks alustab tööd riigihangete ameti juurde loodud vaidlustuskomisjon, mille liikmed ei allu tööalaselt riigihangete ametile. Vaidlustuskomisjon asendab riigihankealastes vaidlustes sisuliselt halduskohut ja tema otsuse saab edasi kaevata ringkonnakohtusse.

Lisainfo:
Kristi Künnapas
Rahandusministeerium
Kommunikatsiooniosakond
Tel. 611 3035
Mob. 56 215 672
E-post: kristi.kynnapas@fin.ee
01 Juuni 2007
  Kommentaarid