Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
ELi rahastusperioodi 2004–2006 viimased ettevõtlustoetused lõppemas

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus võtab vastu veel viimaseid ELi struktuurifondidest kaasrahastatavaid ettevõtlustoetuste taotlusi enne uute programmide avanemist. Lõppemas on alustava ettevõtja starditoetuse programmi eelarve, ilmselt sügiseni jätkub raha koolitustoetuse programmis, ülejäänud programmid on suletud. Kokku on 2004–2006 tehtud ettevõtlustoetuste rahastamisotsuseid ligi 800 miljoni krooni ulatuses.

„Starditoetuse taotluste vastuvõtt on jätkuvalt avatud, kuid juunis laekuvate taotluste rahastamiseks tõenäoliselt enam raha ei jätku,” sõnas EASi alustavate ettevõtete divisjoni direktor Pille-Liis Kello.

Taotluste vastuvõtt lõpetatakse programmi sulgemisega juuni lõpus või juuli jooksul, kui rahastamisotsuste summa saab võrdseks vabade eelarveliste vahenditega. Alates 2004. aastast, kui ELi kaasrahastatav starditoetuse programm avanes, on starditoetust saanud üle 780 startiva ettevõtte kokku üle 93 miljoni krooni. „Uuel perioodil lisandub alustavale ettevõtjale mõeldud kahele eri suurusega toetussummale stardilaen, samuti jätkuvad ettevõtlusteadlikkust tõstvad üritused maakondades,” lisas Kello.

Koolitustoetuse programmi on seni esitatud üle 3100 taotluse summas 115 mln krooni, neist on rahuldatatud üle 2200 taotluse summas 83 mln krooni. „Toetust on saanud väga eripalgelised valdkonnad, alates levinumatest juhtimiskoolitustest, lõpetades lennukite hooldustehnikute ja elukutseliste sukeldujatega. Ilmselt lõpeb raha paari-kolme kuuga,” sõnas koolitusprogrammi vanemkonsultant Toomas Valge.

Rahastamisotsused on tehtud ka ettevõtluse infrastruktuuri arendamise, ekspordiplaani, nõustamis-, teadus- ja arendusprojektide ning turismi tootearendus- ja turundusprogrammis. „Taotlemine näitas, et ettevõtjad tundsid toetuste vastu tunduvalt suuremat huvi, kui oli jagada raha,” tegi kokkuvõtte tegutsevate ettevõtete divisjoni direktor Allar Korjas.

Programmiperioodil 2004–2006 esitati 554 ettevõtluse infrastruktuuri arendamise toetuse taotlust mahus 627,5 mln krooni ja neist sai rahastamisotsuse 181 taotlust mahus 200,2 mln krooni.

50% toetusesaajatest tegeles puidu töötlemise ja puittoodete tootmisega, 34% metalli-, toiduainete-, tekstiili- jm tööstusliku tootmisega. 18% rahast toetas teenindus-, majutus- jms ettevõtteid. 36% rahastatud projektidest said toetust mitme kitsaskoha kompleksseks likvideerimiseks, 36% projektidest teede ja platside ehituseks, ülejäänud 28% projektidest katlamajade ehituseks, vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamiseks, elektrivõrguga liitumiseks.

Ekspordiplaanide elluviimiseks esitati 192 taotlust summas 161 mln krooni, millest rahastati 115 projekti summas 95 mln krooni. Levinumateks sihtturgudeks oli plaanides valitud Soome ja Rootsi.

Nõustamistoetuse taotlusi esitati kokku 1424 summas ligi 46 mln krooni, neist rahuldati 1019 taotlust summas 28,6 mln krooni.

Teadus- ja arendusprojektide toetamise programmi esitasid taotlejad 119 eeluuringu ning 99 rakendusuuringu ja tootearenduse taotlust mahus 378 mln krooni ning neist sai rahastamisotsuse 105 eeluuringu ja 67 rakendusuuringu ja tootearenduse taotlust mahus 254 mln krooni. Toetuse summa jagunes 67% ettevõtjatele 33% teadus- ja arendusasutustele.

Turismi turundustoetust sai möödunud rahastamisperioodil 33 projekti mahus 24 mln krooni. „Eriti nõutud oli turismi tootearendustoetus, kus toetust taotleti rohkem kui 100 projekti elluviimiseks ligikaudu pool miljardit krooni. Eelarve oli aga üksnes 98 mln krooni, mis jagunes 16 väga hästi läbi mõeldud projekti vahel,” kommenteeris EASi turismiarenduskeskuse direktori asetäitja Marje Braunbrück.

ELi rahastamisperioodi 2007–2013 programmide tingimused on ministeeriumite, EASi ja partnerorganisatsioonide läbirääkimiste järgus. Esimesed programmid avanevad sügisel.

Lisainfo:

Alustava ettevõtja starditoetus:
Pille-Liis Kello
Alustavate ettevõtete divisjoni direktor
pille-liis.kello@eas.ee , 627 9761

Turismitoetused:
Marje Braunbrück
EASi turismiarenduskeskuse direktori asetäitja
marje.braunbryck@eas.ee , 627 9759

Muud toetused:
Allar Korjas
Tegutsevate ettevõtete divisjoni direktor
allar.korjas@eas.ee , 627 9724
01 Juuni 2007
  Kommentaarid