Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Kuriteoennetuse projektid said 2 miljonit krooni

Kuriteoennetuse projektid said 2 miljonit krooniJustiitsministeerium toetab kuritegevuse ennetamisele suunatud konkursil välja
valitud kümmet projekti ja kaht tegevustaotlust kokku 2 miljoni krooniga.
Tänavusel kuriteoennetuse projektikonkursil osales kokku 41 projekti ning
tegevustoetuse konkursil 9 taotlust.Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna nõunik Anu Lepsi sõnul
eelistati sel korral projekte, mis olid suunatud riskigrupi noortele ja nende
vanematega tegelemisele. "Samuti toetati projekte, mis olid suunatud endiste
kinnipeetavate taaskohandamisele ühiskonnaga ja ka rehabilitatsiooniteenuse
projekte kriminaalhooldusalustele," märkis Leps.„Positiivseks arenguks projektide puhul on suureneva tähelepanu omistamine
probleemsete laste vanemate koolitamisele ja terviklikum nägemus perekesksest
lähenemisest ennetustöös," sõnas Anu Leps.Suurimaks võimalikuks toetussummaks oli seekordsel projektikonkursil 250 000
krooni. Oma projektile võisid toetust taotleda mittetulundusühingud ja
sihtasutused.

Konkursil said osaleda projektid, mis olid suunatud õigusrikkumiste
toimepanemisele, koolikohustuse mittetäitmisele või uimastite tarbimisele
kalduvate noorte käitumisharjumuste muutmisele.Lisaks võis projektide eesmärgiks olla sotsiaalprogrammide läbiviimine
alaealiste komisjonidesse ja erikooli suunatud noortele, toetusprogrammide
läbiviimine õigusrikkumiste toimepanemisele, koolikohustuse mittetäitmisele või
uimastite tarbimisele kalduvate noorte vanematele ning kogukondlik
kuriteoennetus, kus algatust näitavad üles kodanikud ise."Üks konkursi eesmärke oli leida ka võimalusi endiste kinnipeetavate
resotsialiseerimisele. Uute eesmärkidena lisandusid sel aastal inimkaubanduse
ennetamiseks kavandatud tegevuse ja alaealiste vastu suunatud kuritegude
ennetamisalaste projektide toetamine," lisas Anu Leps.

Tegevustoetuse kasutamine pidi olema suunatud alaealistele õigusrikkujatele,
kogukonnale või korduvalt karistatud isikutele. Raha eraldati kahele
mittetulundusühingule, kelle tegevused on suunatud kogukondadele üle Eesti ja
kinnipidamisasutustest vabanenud isikute rehabiliteerimiseks.

Kuriteoennetuse projektide konkurssi korraldatakse alates 2004. aastast.

Lisainfot toetust saanud projektide ja tegevustoetuse taotluste kohta saab
aadressilt: http://www.just.ee/29196Mart Siilivask

__________________

Avalike suhete talitus

Justiitsministeerium

6 208 118

5 342 6784

mart.siilivask@just.ee <mailto:mart.siilivask@just.ee>
29 Mai 2007
  Kommentaarid