Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Kulupõlenguid oli eelmise aastaga võrreldes kolm korda vähem

Tänase, 29. mai, seisuga on päästeteenistused kulupõlengutele saanud 1714 väljakutset, mida on võrreldes möödunud aasta 4726 kulupõlenguga ligi kolm korda vähem. Kulupõlengute arvu oluline vähenemine saavutati kulupõletamise keelustamise ja ühise järelevalvega.Käesoleva aasta alguses kutsus siseministeerium kulupõlengute ennetamiseks ühise laua ümber esindajad päästeametist, politseist, keskkonnaministeeriumist, keskkonnainspektsioonist, meteoroloogia ja hüdroloogia instituudist ning põllumajandusministeeriumist. Veebruaris ning märtsis toimunud ühistel nõupidamistel otsustati muuta valdkonna õiguslikku regulatsiooni ning keskkonnaministri määrusega keelustati kulupõletamine pärast lume sulamist. Samuti lepiti kokku mitme ametkonna koostöös Üle-Eestiliste kontrollreidide läbiviimine kulupõletamise keelust üleastujate tabamiseks.Ühise järelevalve eesmärk oli eelkõige põlengute ennetamine, mitte rikkujate karistamine. Järelevalve käigus jäi inspektoritele silma kodanike teadmatus tuleohutusnõuete kohta lõkke tegemisel. Seetõttu tuli jagada selgitusi ohutu lõkketegemise osas. Kulupõletamise keelu ning muude tuleohutusnõuete eirajate suhtes algatati menetlused.Päästeameti poolt viidi läbi kokku 32 väärteomenetlust, neist 11 kiirmenetlust, 16 suulist hoiatusmenetlust, 1 hoiatustrahv ning 4 üldmenetlust. Keskkonnaispektsiooni poolt algatati 17 menetlust, mille tulemusena määrati 15 isikule rahatrahv ja ühele isikule tehti suuline hoiatus.Kulupõlengute ennetamise tulemusena saavutatud väiksem väljasõitude arv on aidanud riigil säästa hinnanguliselt 15 miljonit krooni.Siseministeerium tänab kõiki koostööpartnereid ja kodanikke panuse eest kulupõlengute ennetamisel.

Kristina Leer
pressinõunikAvalike suhete osakond:
Osakonnajuhataja ülesannetes Katrin Vides - tel: 612 5032; 52 76 806; katrin.vides@siseministeerium.ee
Pressinõunik Kristina Kareva - tel: 612 5227; 52 56 542; kristina.kareva@siseministeerium.ee
Pressinõunik Kristina Leer - tel: 612 5033; 51 27 089; kristina.leer@siseministeerium.ee
Pressinõunik Anna-Maria Veidemann - tel: 6125034; 53416596; anna-maria.veidemann@siseministeerium.ee
Faks: 612 5077; e-post: info@siseministeerium.ee
29 Mai 2007
  Kommentaarid